Brinemo za okoliš
kapo

Najmlađa federalna agencija hvata zalet: Kriminal se više neće isplatiti!

06.12.2017

O trajnom oduzimanju nelegalno stečene imovine se do sada uglavnom samo govorilo. Formiranjem Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, država je sa riječi prešla na djela. Prvih 50 hiljada maraka, trajno oduzetih, uplaćeno je Roditeljskoj kući u Sarajevu. Izmjenama zakona uskoro će biti regulisano kako i kome će se uplaćivati oduzeta imovina. Trenutna vrijednost privremeno oduzete imovine 20 miliona maraka

Piše: Zdravko Čupović (zdravko@startbih.info)

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom osnovana je Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije BiH, a sa radom je počela 2. juna 2015. godine. Istim zakonom su propisane i nadležnosti Agencije - upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom po odredbama ovog i drugih zakona, provođenje analiza u području oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom i stručna edukacija iz područja finansijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.


 HOTELI, STUDENTSKI DOM...

Kako su nam potvrdili u Agenciji, sve tri nadležnosti se primjenjuju u punom kapacitetu. Kada je riječ o edukaciji, do sada su, kažu, educirali i certificirali oko 350 profesionalaca koji imaju obavezu da postupaju po odredbama zakona. Među njima su policijski službenici svih nivoa u FBiH, državni službenici, službenici Porezne uprave, finansijske policije, Registra vrijednosnih papira, Komisije za vrijednosne papire, federalni pravobranioci kao i sudije i tužioci svih nivoa.

Podjednakog značaja je i analiza iz područja oduzimanja imovinske koristi, naročito kada se ima na umu da je u gotovo svim izvještajima o napretku BiH Komisija EU konstatovala kako ne postoje pouzdane statistike i pokazatelji o oduzetoj i konfiskovanoj imovini u krivčnim postupcima. Pomenuti nedostaci su dobrim dijelom eliminisani, a aktivnosti na tom polju se i dalje unapređuju u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem (VSTV) koje je nadležno za implementaciju Sistema za automatsko upravljanje predmetima (CMS). Na zahtjev Agencije, VSTV je prihvatio inicijativu da se ta baza podataka proširi i na oduzimanje imovinske koristi, što će omogućiti precizniju statistiku.

Pažnju javnosti najviše zanima prva nadležnost Agencije - upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom.

- Od 1. januara 2017. u punom kapacitetu primjenjujemo i tu nadležnost. U ovoj godini su u Agenciju ušla 23 predmeta u kojima su sudovi donijeli mjere oduzimanja privremene i trajno oduzete imovine. S obzirom da je većina postupaka u toku, imovina je uglavnom privremeno oduzeta i ona je u ukupnoj vrijednosti oko 20 miliona KM. U pitanju su različiti oblici imovine: hotel koji radi, benzinska pumpa, studentski dom, skupocjene nekretnine, luksuzna vozila, dionice, gotovina. Zastupljeni su svi mogući oblici imovine - navodi za magazin Start BiH, Kenan Kapo, direktor Agencije, koji dodaje kako se u posljednje vrijeme završavaju pojedini postupci i da privremeno oduzeta imovina prelazi u trajno oduzetu te predstavlja imovinu Federacije BiH.


PRVA UPLAĆENA SREDSTVA

Važno je znati da se trajno oduzeta imovina neće koristiti za pokrivanje budžetskog bezdana, već će sredstva ići u humanitarne svrhe i projekte. Prva uplata od 50 hiljada maraka je već otišla na pravu adresu.

- Imali smo dvije pravosnažne presude Kantonalnog suda u Sarajevu, u kojima je trajno zaplijenjena gotovina u iznosu od 49.360 KM. Prateći trendove u Evropskoj uniji, gdje se ovim sredstvima ne popunjavaju budžetske rupe, oduzeta imovina se dodjeljuje za humanitarne i socijalne programe. Vladi FBiH smo predočili naš zaključak da se ova sredstva uplate za finansiranje Roditeljske kuće u Sarajevu. S obzirom da nije postajala zakonska mogućnost da se sredstva direktno uplate, Vlada FBiH je posebnom odlukom izdvojila sredstva iz rezerve za Roditeljsku kuću, a rezerva se namirila iz sredstava koja smo mi uplatili u budžet - pojašnjava Kapo ovo ad hoc rješenje.

Vlada je donijela odluku da se ide u izmjenu i dopunu Zakona kako bi se preciznije definisalo dodjeljivanje sredstava. Kako su nam kazali u Agenciji, Zakon će ići po ubrzanoj proceduri.

- Ima još oduzete gotovine i druge trajno oduzete imovine poput građevinskog materijala i mašina. Postoji i nekoliko presuda koje su upućene Federalnom pravobranilaštvu da se pokrene postupak izvršenja. Radimo u punom kapacitetu. Kroz Zakon ćemo riješiti i način dodjele oduzete imovine. Možda će Vlada FBiH jednom godišnje formirati Komisiju od predstavnika Agencije i drugih institucija, gdje bi komisija objavila pozive, pa da se na osnovu njih dostavljaju određeni projekti kojima će Komisija dodjeljivati sredstva koja budu na raspolaganju -otkriva Kapo.

Opštu društvenu korist, koja bi se mogla očekivati u narednim godinama, nemoguće je, kaže Kapo, iskazati čak ni okvirnim iznosima jer će sve zavisiti od istraga, prijedloga za oduzimanje. Agencija je, kaže on, samo izvršni organ sudova.

- Imamo dvije vrste oduzimanja imovine. Postoji blokiranje imovine, što znači da dosadašnji vlasnici koriste imovinu, ali se u registrima evidentiraju mjere zabrane tako da se ta imovina ne može skloniti. Napokon, postoji i mjera oduzimanja kada Agencija fizički preuzima upravljanje. Vrijednost blokirane i oduzete imovine u FBiH je oko 25-30 miliona KM - navodi Kapo.

Naš sagovornik na kraju ima možda i najvažniju poruku svima koji ne prezaju od poslova sa druge strane zakona.


ZAVRŠNE KOCKE

- Ova agencija i zakon će u budućem vremenu biti ozbiljan pokazatelj u borbi protiv svih oblika kriminala i korupcije. Šaljemo poruku da se kriminal ne isplati! Do sada nisu postojali mehanizmi za oduzimanje imovine pa se možda slala drugačija slika. Ja sam sa ovim dvije i po godine lijegao i ustajao i mislim da sada slažemo završne kocke - poručuje Kapo, uz napomenu da je Agencija samo jedna od karika u sistemskom lancu. 
Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom trenutno ima 15 zaposlenih, a to je, prema riječima direktora, u ovoj fazi dovoljan broj.


 KO UPRAVLJA IMOVINOM

S obzirom da je u nadležnosti Agencije i upravljanje imovinom zanimalo nas je na koji se način to obavlja.

- Kada je u pitanju pomenuti hotel, postavili smo upravitelja koji postupa u skladu sa Zakonom o privrednim društvima. On obavlja taj posao i zastupnik je državnog kapitala. To nije naš uposlenik. Mi smo ga izabrali i on odgovara nama za svoj rad i dosadašnjim radom smo zadovoljni. Plata je također regulisana Zakonom o privrednim društvima, a upravitelji primaju platu iz firme u kojoj rade - pojašnjava Kapo.

NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

hel
U Španjolskoj uhićeni bivši srpski piloti, prevozili drogu
23.02.2018

Španjolska policija razbila je dobro organiziranu mrežu trgovine hašišem iz Maroka u Španjolsku, a među uhićenima su i dvojica bivših srpskih pilota koji su osumnjičeni da su prevozili drogu.

sip
U akciji 'Akademik' uhapšene tri osobe, oduzeto 14 kilograma 'skanka'
22.02.2018

Uhapšene osobe kriminalistički su obrađena u prostorijama MUP-a RS, te će u zakonski određenom roku biti predata na dalje postupanje nadležnom tužiocu, saopćeno je iz SIPA-e.

pi
Hrvatski i bh. državljani pljačkali po RH plastičnim noževima i pištoljima
15.02.2018

Mete su im bile ljekarne i kladionice na području Črnomerca, Podsuseda, Dubrave, Maksimira, Peščenice, Medveščaka, Trnja i Samobora, javlja Hina.

SBF