Brinemo za okoliš
nov

U narednoj godini RS bi se mogla zadužiti za novih oko 680 miliona KM

05.12.2017
BANJA LUKA, 5. dec 2017

Republika Srpska (RS) će se u narednoj godini dugoročno zadužiti u maksimalnom iznosu do 477 miliona KM, dok je kratkoročno zaduženje trebalo da bude oko 207,2 miliona KM.

Odluke o ova dva vida zaduživanja entitetska vlada je uputila na usvajanje Narodnoj skupštini RS-a, koja bi o njima trebalo da se izjasni na sjednici zakazanoj za 12. decembar.

U Vladinoj odluci se navodi da stanje ukupnog duga RS-a na dan 31. oktobar 2017. godine, prema preliminarnim podacima, iznosi pet milijardi i 410,2 miliona KM, a ukupnog duga koji podliježe zakonskom ograničenju pet milijardi i 364,14 miliona KM ili 53,19 posto procijenjenog BDP-a za 2017. godinu (procijenjeni iznos BDP-a za 2017. godinu iznosi deset milijardi i 84 miliona KM).

Tvrdi se i da stanje javnog duga RS-a, koji podliježe zakonskom ograničenju, na dan 31. oktobar ove godine, prema preliminarnim podacima, iznosi četiri milijarde i 246,07 miliona KM (42,11 posto BDP-a).

Kada je u pitanju dugoročno zaduživanje, navedeno je da se ta sredstva mogu pribaviti kreditnim zaduženjem kod Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke, zatim kod domaćih i inostranih kreditora, i emisijama dugoročnih hartija od vrijednosti na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu.

Kao jedan od modela finansiranja Vlada RS-a ostavlja mogućnost i da prvi put izvrši emisiju obveznica na međunarodno finansijsko tržište.

Naglašava se i da maksimalan iznos stanja kratkoročnog duga u 2018. godini ne može biti veći od osam posto redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini, što prema usvojenom Budžetu RS-a za 2017. godinu iznosi 207,29 miliona KM.

Međutim, maksimalan iznos kratkoročnog duga u 2018. godini je trenutno samo okvirni podatak, jer u ovom trenutku ne postoje podaci o izvršenju domaćih prihoda za cijelu ovu godinu. Ostvareni redovni prihodi, do 30. septembra 2017. godine, iznose milijardu i 917,16 miliona KM, navodi se u Vladinoj odluci.NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

pošta
Sa sastanka delegacije turske i BH pošte: Dogovorena pomoć u uspostavljanju eCommerce platforme za BiH
23.02.2018

Protokolom sa BH Poštom, između ostalog, je dogovoreno da PTT Turske pruži svoju ekspertizu i pomoć u uspostavljanju eCommerce platforme BH Pošte koja bi pokrivala teritoriju Bosne i Hercegovine, a čime bi se stvorili uslovi za jednostavniju razmje

nov
Novalić: Firme u kojim država ima vlasništvo važan faktor u razvoju ekonomije
22.02.2018

- Ova preduzeća moraju pratiti nove tehnologije i biti pokretač razvoja lanca vrijednosti i snabdijevanja na inovativan način, kako bi bili stavljeni u funkciju razvoja FBiH - rekao je Novalić.

biz
Nove međunarodne firme u Beču ostvarila investicije od 537 miliona eura
22.02.2018

Nakon što je 2016. godine dolaskom 178 stranih firmi na bečko tržište oboren rekord dotadašnjih međunarodnih naseljavanja, ovaj rekord je u 2017. godini povećan na 191 firmu.

SBF