Apoteke Sarajevo
dragan

ČAVIĆ ZA START BiH Dara je prevršila svaku mjeru!

18.10.2017
U prošlom broju magazina Start BiH objavljen je intervju sa Draganom Čavićem, predsjednikom NDP-a i zastupnikom u NSRS . Intervju prenosimo u cjelosti

 

 
Razgovarala: Rubina Čengić

Kako je počelo u Narodnoj skupštini Republike Srpske: blokada sjednice, živi zid oko stola predsjedavajućeg, policija u skupštinskoj sali... 
- Krenulo je prilično spontano, prije svega zbog činjenice da je, potpuno nezakonito i suprotno poslovniku o radu NS, skupštinska većina na potpuno brutalan način sa dnevnog reda skinula Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta. To je ključni dokument koji, prema Zakonu o reviziji u RS, mora doći pred NSRS u tačno određenom roku. Prije toga je potpuno jasno i otvoreno vršen politički pritisak na glavnog revizora Duška Šnjegotu, koji nije mogao biti smijenjen ni na jedan drugi način osim da sam podnese ostavku. Da vas podsjetim, predsjednik RS i SNSD je, kao predsjednik SNSD-a nakon koalicionog sastanka, rekao da će, ako ga ne uspiju smijeniti, tražiti njegovu ostavku i to se desilo. 


 GRUBO KRŠENJE POSLOVNIKA


I premijerka je odbila da odgovori na neko pitanje opozicije i to na način da je rekla da neće i kraj! Kako je moguće da se tako razgovara u parlamentu? 
- Ona vrlo često ima neprihvatljiv rječnik i vrlo je ostrašćena u svakoj komunikaciji s opozicijom. To je krajnje degutantno i ja izađem uvijek kada ona govori.  To su tirade koje traju po sat vremena, tirade kao da se obraća đacima u osnovnoj školi. Ona, valjda kao profesor engleskog jezika, želi svaki put kada se javi za riječ da održi predavanje koje traje 45 minuta. To je nepodnošljivo i za poslanike iz njene stranke. Ali mi nemamo potrebu da slušamo ženu koja je na tu poziciju došla na krajnje sumnjiv način – opet da podsjetim na onaj snimak njenog razgovora o dva papka za koji je holandski Institut za forenziku utvrdio da je autentičan.

Kako su se u ovoj situaciji ponašali zastupnici stranaka koje imaju centralu u FBiH? 
- Oni su otišli na nastavak sjednice, nelegalni nastavak, u maloj sali Narodne skupštine. Koliko znam, potpredsjednik Senad Bratić je vodio sjednicu u nastavku. Neki od njih su ostali ispred sale, sretao sam ih u hodniku. Dakle, neki poslanici koalicije Domovina nisu prisustvovali nastavku sjednice. 

Kako razumijete ponašanje vlasti: sa dnevnog reda skidaju revizorski izvještaj prema kom Vladi RS nedostaje više od 100 miliona KM više od onog iznosa koji objavljuje Vlada, ignorišu zahtjeve opozicije, ne odgovaraju na poslanička pitanja... 
- Dara je prevršila svaku mjeru! U NSRS u kontinuitetu postoji grubo kršenje poslovnika, donošenje neustavnih i zakona neusaglašenih sa drugim zakonima, a i Skupštinska većina se često ponaša nezakonito i mi to više ne možemo i nećemo tolerisati. Mi smo pred sjednicu zahtijevali da se neke stvari vrate u okvire zakonitog ponašanja, ali je to većina odbacila. Kada smo pokušali da im ukažemo na poslovničke greške, a desetine je primjera kršenja poslovnika, i da im jasno pokažemo da tako više ne može, oni su htjeli da to preskoče i da bude pojeo vuk magarca, ali mi to više nismo mogli dozvoliti. To je klasičan aparthejd, većina misli da su iznad zakona i da mogu da rade šta hoće. A to je neprihvatljivo i za većinu i za manjinu jer za sve vrijede isti zakoni, nema poslanika iznad zakona ili iznad ustava i niko se ne može tako ponašati, bez obzira kojoj političkoj opciji pripada. SKRIVANJE ODLUKE


Često pominjete referendum o Sudu i Tužilaštvo BiH kao primjer... 
- Oni su 2015. godine donijeli odluku o održavanju referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH i ta odluka je prošla sve instance. Nije bilo nikakvih osporavanja i trebalo je 2016. održati taj referendum, ali njima je zaprijećeno i oni tu odluku drže u ladici. Naime, ja sam pokrenuo inicijativu za prikupljanje dokumentacije oko te odluke koja je morala biti objavljenja u „Službenom glasniku“ i onda  stupiti na snagu. Uskoro ću podnijeti krivičnu prijavu za sakrivanje te odluke. Za mene je još gore ono što sam saznao iz razgovora sa stranim diplomatom - rekao mi je da oni imaju dogovor sa tom grupacijom koja čini skupštinsku većinu da  neće objaviti odluku i da neće održati referendum. Pitao sam tog diplomatu da li može tako u njegovoj zemlji!? I šta mene sada briga što je neko sada protiv usvojene odluke o referendumu? Ako je većina usvojila - neka stupi na snagu, a onda oni neka odlučuju hoće li održati referendum ili će sazvati Skupštinu da je opozovu. Mi smo njima tokom rasprave govorili upravo ovo što oni danas govore: da će uvesti RS u potpunu izolaciju, da će nas dovesti u konfrontaciju sa svima, u izolaciju...
Danas oni to govore kao razloge zbog čega nezakonito i neustavno i na krivičan način sakrivaju tu odluku.

Govorili ste i o ignorisanju poslaničkih pitanja predstavnika opozicije?
- To je klasično ignorisanje jer mi odgovore na poslanička pitanja čekamo po sedam ili osam mjeseci, a za neka i tri godine. Ja sada mjesecima čekam odgovore na pitanja koja sam postavio ministru Zoranu Tegeltiji. Prvo pitanje je koliko je obaveza iz 2016. preneseno u 2017. i nije odgovorio. Pitao sam ga i kolika su njegova lična primanja po osnovu plate, rada u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje, pa u Fiskalnom savjetu, u Agencije za osiguranje depozita i ko zna gdje još jer on sigurno ima ukupna primanja veća od 10.000 KM, pa sam htio da vidimo koliko to on zarađuje ako se osjeća toliko sigurnim da je u stanju da ignoriše svako poslaničko pitanje. 


KO JE POZVAO POLICIJU


Kako je uopšte došlo do skidanja sa dnevnog reda Konsolidovanog izvještaja koji je uradila Kancelarija za reviziju RS? 
- Ma sa tom odlukom su prevršili svaku mjeru. Oni su tu odluku donijeli na Odboru za finansije i to preglasavanjem jer tamo imaju većinu iako taj odbor uopšte nije nadležan da razmatra revizorske izvještaje, nego samo izvještaje Vlade o budžetu i izvršenju budžeta. Revizorske izvještaje razmatra Odbor za reviziju koji se nije ni sastao prije te sjednice, ali Poslovnik kaže da, ako se neki odbor ne izjasni o skidanju nekog akta sa dnevnog reda – to automatski ide na dnevni red. Oni su kasnije rekli da su mislili da je to u njihovim ingerencijama, ali, čekajte ljudi, pa Igor Radojičić je, dok je bio predsjedavajući Skupštine, odmah skidao sa dnevnog reda tačke koje su dolazile od neovlaštenog predlagača čitajući poslovnik i opis nadležnosti pojedinih odbora. Dakle, oni su to potpuno neposlovnički skinuli sa dnevnog reda. To je nasilje i oni hoće da sve dotjeraju do kraja, ali mi nasilje više nećemo tolerisati i onemogućili smo da se usvoji dnevni red, stali smo oko stolova predsjednika i potpredsjednika i generalnog sekretara i svojim tijelima onemogućili da priđu i nastave sjednicu.

Jeste li takvim ponašanjem prekoračili Poslovnik?
- Poslovnik predviđa tu mogućnost. Tamo piše da ukoliko neko fizički spriječi raspravu po nekoj tački dnevnog reda – predsjednik NSRS mu može izreći mjeru odstranjivanja sa sjednice dok traje rasprava po toj tački, ali samo po toj tački i to radi predsjednik Skupštine samostalno. Odstranjivanje sa cijele sjednice pedsjednik samo predlaže, a o tome odlučuje Skupština, ali u konkretnom slučaju predsjednik nije predložio i Skupština se nije izjašnjavala, nego je on samovoljno odstranio cijele klubove, a takva mogućnost ne postoji. Dakle, postoji mogućnost pojedinačnog odstranjivanja, ali je i tu prekršen poslovnik. Kada smo krenuli na nastavak sjednice u drugu salu - spriječila nas je policija.

Ali otkud policija u zgradi Narodne skupštine jer policija obično bude ispred zgrade, oko zgrade...?
- Policiju je pozvao predsjednik NSRS, navodno, ali ja mislim da je tu naredbu izdao ministar policije. Ogroman broj policajaca u civilu i u uniformama je ušao  u zgradu NSRS sa kratkim cijevima i bojevom municijom, bili su unutar zgrade i napravili su zapreke da se ne može prići maloj sali gdje su oni nastavili i dovršili zasjedanje za 3-4 sata, a imali su 17 ili 18 tačaka. Nas su fizički spriječili da uđemo u salu i izrazimo žalbu na izrečenu mjeru jer na to imamo pravo kao i da čujemo izricanje mjere, učestvujemo u glasanju za mjeru i da čujemo odgovor na žalbu. Spriječeni smo oružjem, što je nevjerovatan presedan:  predsjednik Narodne skupštine je pozvao policiju da reguliše javni red i mir u zgradi Narodne skupštine?!

Može li se to podvesti pod ukidanje demokratije?
- To nema nigdje, ni u jednom parlamentu se ne dešava ukoliko se ne desi incident  koji ugrožava živote, imovinu... gdje dolazi do fizičke tuče. Najžalosnije je objašnjenje policajaca koji su došli po naredbi i koji moraju slušati naredbe pretpostavljenih. Starješina koji je sa mnom razgovarao je rekao da su oni „došli na poziv predsjednika NS jer se krši poslovnik o radu NS“. Policija da provodi poslovnik o radu skupštine – to nigdje nema!!!  LIČNI INTERESI


Govorite o nezakonitom i neustavnom ponašanju u NSRS - šta dalje, kome se žaliti? Predsjednik PDP-a Branislav Borenović najavio je da će opozicija uputiti apelaciju Ustavnom sudu RS? 
- Ovdje je režimska vrhuška direktno infiltrirana u sve pore života, pa i u one kontrolne, kao što su pravosuđe, inspekcija, revizija, tužilaštva. Na čelu Ustavnog suda RS je Džerard Selman, odani član SNSD koji je bio njihov ministar pravde. Šta mi možemo da očekujemo u takvom Ustavnom sudu RS, a ja već imam iskustva sa njima jer sam u dva navrata pokretao pitanje ustavnosti određenih odluka i mjera Vlade RS. To je Sizifov posao, ali to treba uraditi da još jednom demaskiramo političku obojenost Ustavnog suda RS, da se zna o čemu se radi. Pa ja od USRS nikada nisam dobio odgovor na pitanje da li su „Službenom glasniku“ na objavu uputili odluku o odbijanju vitalnog nacionalnog interesa Bošnjaka – procedura je završena u decembru. Ovdje postoji direktna veza između ljudi u Ustavnom sudu i političke vrhuške koji sprječavaju objavljivanje odluka koje im politički ne odgovaraju zbog mogućih političkih pritisaka na RS ili opasnosti od izolacije, iako su ih sami donijeli. A to je ugrožavanje ustavne i zakonske nadležnosti NSRS, koja donosi zakone i odluke iz svoje nadležnosti.  

Koliko ruku vi sada imate u NSRS, možete li preuzeti vlast?
- Ne! Nema tu nikakve tajne. Imali bismo da nije bilo sedam prebjega. Većina ima 47 poslanika, a od tih 47 sedam nisu bili na njihovim listama, nego na listama SDS i jedan na listama NDP-a, ali su svi promijenili stranu zbog benefita koje su dobili prelaskom na drugu stranu.

Može li vlast u RS razbiti opoziciju – u SDS-u već ima nesuglasica? 
- Dugogodišnje funkcionisanje opozicije je učinilo da se ogroman broj ljudi potpuno odrekao principa i nema namjeru da nastavi kontinuitet djelovanja protiv kriminalizovane vlasti, nego se iz ličnih interesa pridružuju ovoj kriminalizovanoj grupacija, a vlast to podstiče. Evo neki dan je opozicioni odbornik u SO Teslić prišao većini i glavna vijest je bila da ga je primio predsjednik RS. To manifestuje svu brutalnost u njihovoj namjeri da kupovinom ljudi i raznim mahinacijama oslabe opozicioni blok. Oni u kontinuitetu, od prošlih izbora, stvaraju utisak da su pobijedili s enormnom razlikom u broju glasova iako je Milorad Dodik Ognjena Tadića pobijedio sa razlikom od 1,5 posto, a stranke iz dva bloka u NSRS su ušle sa vrlo malom razlikom. Dok je koalicija Domovina imala pet poslanika, ove dvije grupacije su imale gotovo identičan broj ruku i zbog toga je odmah poslije  izbora procurio onaj snimak razgovora u kom Željka Cvijanović govori o kupovini dva poslanika Napredne Srpske, Iliju Stevančevića i Vojina Mitrovića. Sve što su tada najavili, da imaju kupljenih još tri poslanika, pokazalo se kao tačno. Vrijeme je potvrđivalo da prave tajne aranžmane sa poslanicima koji nisu sa njihovih lista, a ti ljudi su prebjegli da bi ostvarili materijalne interese. Svi su dobili neke benefite, eno ih sada na pozicijama zamjenika direktora Kliničkog centra, pomoćnik direktora Fonda zdravstva... da ne nabrajam pojedinačno. Svi su dobili nagrade i ozbiljnu i obimnu podršku SNSD-ovog medijskog servisa, RTRS koji podržava i promoviše stranke koje osnivaju sa jednim ciljem – da razbiju opoziciju.


 DOGOVORI SA DIPLOMATAMA


Kako onda izaći na izbore i vratiti povjerenje birača, ubijediti ih da neće opet biti prebjega? 
- Poruke koje mi dobivamo su da mi izađemo na izbore, iako oni kontrolišu sve resurse pomoću kojih se dobivaju izbori: preduzeća, javni novac, RTRS koja na najcrnji mogući način već vodi bjesomučnu propagandu protiv stranaka našeg bloka i nas pojedinačno, imaju policiju, onemogućiće naše skupove, radiće šta hoće. Oni smatraju da su to fer uslovi za izlazak na izbore!? Tako se ponašaju režimi. U svojoj terminalnoj fazi svaki režim misli da je sve što rade najbolje za društvo i u ovoj fazi oni govore da mi imamo, recimo, bolji privredni rast nego Slovenija, da smo najboji u regiji. To je sasvim apsurdno.

A kakvo je stanje? 
- Bruto nacionalni proizvod u RS je 2.500 dolara po glavi stanovnika, što je najmanje u Evropi, imamo najniže penzije u regionu i to su nevjerovatne kvalifikacije koje oni upotrebljavaju. Svi drugi pokazatelji ne daju optimističnu sliku. Budžet ostvaruje prihode 1,7 milijardi KM i to bez doprinosa za penzije, koji sada idu u budžet da bi se nadoknadio manjak za penzije veći od 300 miliona KM, ali naredne godine od tih 1,7 milijardi KM treba dati 920 miliona  za kredit. Dakle, od četiri KM – 2,5 KM idu za pokrivanje duga, a 1,5 za sve ostalo: plate, socijalna davanja i ostalo, a ti ljudi pričaju o blagostanju koje se zadnje dvije godine obezbjeđuje isključivo na tržištu hartija od vrijednosti u RS i to sa kamatama koje su dva puta veće od kamata u FBiH gdje su jedno vrijeme bile čak negativne, pa pravna lica iz FBiH kupuju hartije od vrijednosti u RS jer im je kamata veća. To je populistička politika dok svakodnevno kod običnih ljudi stvaraju osjećaj ugroženosti od nekog drugog. 

A kakve su veze opozicije sa zapadnjačkim ambasadama? 
- Pa već sam rekao da mi je jedan zapadnjački diplomata rekao da je on s ovima na vlasti dogovorio da ne objave odluku o referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH. Mene ti dogovori ne interesuju, hoću samo ustavnost i zakonitost u ovoj zemlji. Dakle, nemamo nikakvu podršku Zapada i priče o tome su najobičnija glupost. Problem ovih u vlasti je to što su oni svi dio koalicije SLOGA iz 1997. godine i pripadnici otcijepljenog  dijela političkih i obavještajnih struktura koji su se obračunavali sa legalno izabranim strukturama RS i pravili puč sa Biljanom Plavšić. Upravo oni su, uz obilnu podršku Zapada, najviše američke administracije, došli na vlast, oni su 1997. u hotelu „Bosna“ blokirali izabrane poslanike i čekali da dođe SFOR sa Žakom Klajnom da ih odvede na saslušanje i maltretiranje u bazu SFOR-a. To su bili i Dragan Lukač i Milorad Dodik i Nikola Špirić... Sva ta grupacija. Oni su prošli obuke u SAD-u i imali su i logističku i vojnu i političku i finansijsku podršku i znate šta stanuje u njihovim glavama? Da se protiv vladajućih nemoguće boriti poštenim namjerama nego samo onako kako su oni to radili. A mi smo bez ičega, u toku dana samo donijeli odluku da dovedemo do toga da se Skupština vodi na zakonit način. Na to oni nama šalju policajce. Pa oni su i onda hapsili poslanike, ali danas nas nemaju kome isporučiti jer Zapad ovdje više nema tu brutalnu silu, nego nas moraju isporučiti sudovima i tužilaštvima, a tu će se suočiti sa činjenicom da čine nezakonitosti. Njihova paranoja od tih scenarija i zavjera je poprimila razmjere velike opasnosti, oni su bili spremni da protiv nas koriste vatreno oružje jer iza zgrade su bili specijalci sa dugim cijevima i zaštitnim odijelima, marice za prevoz do pritvora... Na sve su bili spremni. JA SAM ZA OZBILJNIJE POTEZE


Pa neko od njih je čak i rekao da će pasti krv? 
- Ono što je Lukač izgovorio najbolje manifestuje ko su oni. Ministar policije daje kvalifikacije, kaže da ono što je krvlju stečeno oni neće dati rušiti. Samo mogu da zaključim da će oni to krvlju braniti, ali čijom? Mojom? Pa mi nismo imali nikakve rušilačke namjere, a ovdje se radi o ozbiljnom režimu koji poprima obrise južnoafričkih hunti iz 90-tih godina prošlog vijeka.

Član Predsjedništva BiH iz RS, Mladen Ivanić je pozvao na smirivanje. Sluša li ga iko, barem s aspekta glasova koje je osvojio na izborima?
- Vjerovatno slušaju građani, ali ovi iz vladajućih struktura ne slušaju, nego pljuju po njemu u svakoj prilici. 

Kako uopšte komunicirate sa građanima, kako dolazite do njih – analiza portala analiziraj.ba je pokazala da su gotovo svi dnevnici RTRS-a posvećeni SNSD-u i njihovim kadrovima? Neki dan se Špirić pojavio i u vremenskoj prognozi. 
- Skoro svi mediji su zatvoreni za nas, vrlo je malo medija koji nama daju prostor, a ti dnevnicu RTRS su sada skoro 100 posto posvećeni SNSD-u. Neki dan je bila jedna dijaloška emisija u kojoj su prvi put nakon nekoliko godina bili i predstavnici opozicije. To je jednostavno tako, to je čitava režimska infrastruktura i mi treba da razmišljamo o izborima u kojima je javni servis koji svi plaćamo - portparol jedne političke strukture. Mi moramo nešto da činimo i činićemo, sa tim da sam ja za mnogo ozbiljnije poteze... 

Šta su ozbiljniji potezi?
- Ne mislim da trebamo raditi bilo šta van zakona ili u okvirima nasilja, ali ima mnogo mogućnosti i neslaganja koje treba da koristimo. Sve ovo treba dovesti do apsurda i treba da nudimo rješenja.

Kada je naredne sjednica NSRS? 
- Ne znam. Znaću kada bude sazvan Kolegij.

Hoće li opet biti policije? 
- Sigurno hoće biti pojačano prisustvo. Nije isključeno da ih bude i u sali.
 


ZAKONI ZA LIČNU KORISTŠta bi u slučaju RS bio „makedonski scenarij“, o kom govori Nenad Stevandić? 
- To nema veze jedno sa drugim. Rasprava o Zajevu i Brujevskom je stvar Makedonaca. Tamošnja kriza je počela zbog tajnog snimka razgovora prošle tamošnje vlade, a ta tamošnja vlada koju danas priziva režimska struktura u RS i i roni krokodilske suze za njom je vlada koja je priznala nezavisnost Kosova, vladiku ohridskog Jovana držala u zatvoru i sasvim ugasila SPC. To je, valjda, vlada koju oni sada prizivaju. To je potpuno van pameti. Ovo što se dešava u RS nema veze sa Makedonijom niti je neki scenario, nego se rado o jasnoj stvari: većina u NSRS misli da može da radi šta hoće, nezakonito i neustavno, da ne poštuje nas koje je takođe narod birao, da ne poštuje odluke US. Pa USRS je podnio izvještaj na desetak strana i naveo desetine slučajeva u kojima NSRS i Vlada RS krše Ustav RS i donose neustavne zakone. Ima desetine zakona koji su doneseni sasvim svjesno da su na snazi dok ih ne obori USRS! Prije svega, zakoni koji regulišu oblast prometa nekretninama, tzv. zakon o stvarnim pravima, jer je jedna grupacije građevinske mafije to iskoristila i raznim manipulacijama pravo korištenja pretvorila u pravo vlasništva i stekla milionsku imovinu. To je bila opšta pojava dok USRS nije osporio te zakone. Ovdje se zakoni donose da bi nekome omogućili ličnu korist. Dakle, zaista se dešavaju nevjerovatne stvari. 


RUSKI UTICAJ


Koliki je uticaj Rusije u RS i u čemu se ogleda?
- Ja ga ne primijetim. Govori se o novcu za medije, podršci predsjednika Rusije... Ne bih rekao da je to tako. Ima nekih medija koji su često citirani u ruskim medijama, ali ništa drugo. Ne znam ni za jedan medij koji je finansiran ruskim kapitalom, nije mi poznato. 


IZGUBILI SU OSJEĆAJ ZA REALNOSTObjavljeno je da će Vlada RS pokriti troškove štrajkača glađu za liječenje posljedica štrajka glađu?
- To je vrhunski cinizam! Tim radnicima godinama ne plaćaju doprinose, nemaju novca da se liječe, knjižice im nisu ovjerene i onda Vlada kaže da će pomoći tih 12 koji štrajkuju glađu. Mogli su reći da će im pokriti i troškove sahrane. To je sve ono kako im se Vlada obratila, a to je nipodaštavanje zahtjeva koji su očajnički zahtjevi gladnih ljudi i njihovih porodica. To je najbolja manifestacija bahatosti jer dok se oni vozikaju avionima i helikopterima - izgubili su osjećaj za realnost. Za to vrijeme su četiri velika javna preduzeća spremna za ključ u bravu jer imaju enormne gubitke, jer su uništeni lošim upravljanjem: Robne rezerve su u stečaju, Željeznice RS su zrele za stečaj i odavno postoji ideja da se to uradi, u očajnom stanju su Pošte RS, jako loše stanje je u Šumama RS, Olimpijski centar Jahorina ima sve uslove za stečaj jer su im samo kratkoročne obaveze veće od kapitala što je temeljni uslov za stečaj... Za sva ta preduzeća revizija pokazuje da im nema spasa bez vanjske finansijske podrške. Vlada RS godinama otplaćuje kredit Željeznica RS i tereti ih za taj dug koji oni nikako ne mogu vratiti... Sva ta preduzeća ne uplaćuju doprinose za radnike, što je zakonska obaveza. Pa ova vlada ni na kakav način ne reaguje na nerad Agencije za bankarstvo RS zbog čega je došlo do propasti dvije banke, Bobar i Banke RS, a prije toga i Balkan Investment Banke, u kojima je propalo 600 miliona KM depozita, od čega 300 miliona javnih preduzeća, institucija vlasti i Distrikta Brčko, a 300 miliona KM depozita privatnih preduzeća i građana. Za to niko već godinama krivično ne odgovara, nema istraga ili rezultata istrage. Čemu ovo vodi i kakav smisao sve ovo ima?

Kada tako poredate stvari, nameće se pitanje kako je moguće da politička partija stavi pod kontrolu nezavisne ekspertne institucje, ljude, tužilaštva, sudove...  
- Oni vrlo vješto u 11 godina svoje vladavine involviraju svoje kadrove u institucije sistema koje moraju biti potpuno nezavisne od političkog uticaja. Pa Slavica Injac je njihov kadar i ona je bila pod uticajem političke grupacije koja je tražila od nje da im gleda kroz prste.NJIHOVI LJUDI


Ali zašto „nezavisni eksperti“ pristaju da bilo kome gledaju kroz prste? 
- Pa ovo sa Šnjegotom je tipični primjer: on je izabran sa velikim obzirom prema njima jer on je tamo bio pomoćnik ministra i sada je podnio ostavku. Time je poštene ljude i revizore koji profesionalno rade svoj posao doveo do toga da strahuju  za svoju budućnost. Preko ljudi u VSTV su, kroz raznorazne uticaje, postavili svoje ljude na čela tužilaštava, u sudove manje, ali u tužilaštva maksimalno. Pa u Tužailaštvu Banja Luka je gotovo svaka istraga, gdje se pokaže i najmanja nezakonitost, zaključena odlukom o neprovođenju istrage ili, ako se ipak provodi - traje godinama. Tako je i sa bankama i za Birač... Pa ministar Tegeltija je rekao da je „litvanska banda RS oštetila za više od milijardu KM“. Na kraju su krivi samo Litvanci, kao da su samo na litvanskom jeziku razgovarali sa ljudima u RS koji su završavali njihove poslove, pa sada u tom sistemu odgovornosti nema nikoga iz RS osim tih Litvanaca. Za Bobar-banku je kriv samo pokojni Gavrilo Bobar i tako redom.  INTEGRITET BiH JE NESPORAN I ZA VUČIĆA I ZA MENE


Kako vidite posjetu Aleksandra Vučića Sarajevu?
- To je dobra stvar i manifestacija potpuno jasnog stava oficijelne politike Srbije da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet BiH i da je smatra najznačajnijim partnerom u regionu, ali uz relaksaciju međusobnih odnosa koji su često na rubu konflikta.  

Da li je za Vas RS dio BiH ili dio Srbije?
- Dejtonskim mirovnim sporazumom, čiji je Srbija garant, jasno je definisano da je RS entitet u BiH. Teritorijalni suverenitet i integritet BiH je nesporan i za Vučića i za mene.

A ove Dodikove izjave da RS pripada Srbiji? 
- To je manifestacija njegovih snova, on je veliki sanjar, ali sanjari ne upravljaju državama.

Hoće li se Dodik kandidovati za člana Predsjedništva BiH?
- Mislim da neće.DA BI ISPREPADALI „SALIHOVIĆE“


Nikola Špirić kaže da je ovo što se dešava između SNSD-ove koalicije i Saveza za promjene sukob dva koncepta, SNSD-ovog koji jača RS i vašeg  koji jača BiH? 
- To je iskontruisana teza koja nema veze sa pameću. To je direktna posljedica Nikoline svjesnosti do koje mjere su ljudi iz vrha SNSD-a, uključujući i njega, upetljani u mutne radnje. Oni smatraju da RS jača ako se jedna grupa njih  bogati i ako imaju uticaj na sistem rukovođenja i provođenja zakona koji neće mrdnuti uhom i nikada neće pokrenuti istrage ili podignuti optužnice protiv njih. Oni jačanje RS vide kroz jačanje svoje pozicije i podizanje iznad zakona i normi. Zbog strahova od institucija BiH idu u ukidanje Suda i Tužilaštva BiH da bi isprepadali „salihoviće“ i slične koji zbog svoje „dušebrižnosti“ za strukture BiH papire čuvaju u ladici. To sa referendumom rade samo zato što stoje tamo neke istrage u različitim fazama. Bio bih daleko sretniji da se time bave sudovi i tužilaštva u RS, ali ne bave se ni oni, a ni, što je najtužnije, u Tužilaštvu BiH. Dakle, to Špirićevo je potpuno iskonstruisana teza koja nema veze sa pameću. A ako govorimo o jačanju BiH – oni su to najviše činili jer sve i jedan zakon koji je nametnuo visoki predstavnik je legalizovan njihovim rukama u Parlamentu BiH, uključujuči i onaj o Sudu i Tužilaštvu BiH. A koncept je jedan, njihov:  pod svaku cijenu sačuvaj slobodu i živu glavu, uključujući i izazivanje konflikta  i korištenje najtežih kvalifikacija za poštene i slobodnomisleće ljude: izdajnici, strani plaćenici, pobunjenici... 


 AKCIZE ZA POKRIVANJE DUBIZE


Zašto nove akcize nisu prihvatljive?
- Tim akcizama se pokrivaju dubioze koje imaju prezadužena putarska preduzeća, a da niko ne pita kako su ta preduzeća potrošila milijarde javnog novca koje su do sada imali na raspolaganju. Usvajanje zakona o akcizama proizvodi posljedice po građane jer nakon tog zakona ta preduzeća neće dobiti pare, nego kredite koje treba vraćati. Povećanje akciza na gorivo poskupljuje gorivo, a da bi putarska preduzeća mogla da se zaduže kod Evropske investicijske banke jer oni smatraju da sa ovim nivoom prihoda i drugih obaveza to ne mogu vraćati. Strani kreditori su, zajedno sa MMFom, to postavili kao nepremostivi uslov za razgovore o daljnim kreditima, a ja sam eksplicitno protiv  novih zaduženja.RAZUMIJEM RADONČIĆA


Kako vidite ove sukobe između Bakira Izetbegovića i Fahrudina Radončića dok su im stranke u koaliciji?
- Ne mislim ja da tu više ima ikakve koalicije, ali to je vrlo težak konflikt determinisan ličnim odnosom. Nije dobro da igdje postoji takav konflikt i takvi odnosi, ali razumijem Radončića koji se našao u raznim procesima i postoji razlog za njegovo ogorčenje. Uz to, nažalost, postoji neumjerenost u stavovima Bakira Izetbegovića oko mnogih stvari oko kojih sam i ja bio iznenađen, od neuspjelog pokušaja revizije tužbe protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu dok govori o dobrim odnosima unutar BiH. To je bez presedana. 

Radončić često kritikuje i Izetbegovićevu bliskost sa turskim političarima na vlasti.
- Erdoganova politika se približava carevini i udaljava od sekularne države Kemala Ataturka. To gledamo svaki dan, od reforme sistema obrazovanja pa dalje. Približavanje takvim stavovima i podrška takvoj političkoj radikalizaciji i nametanju forme sultana u novom pakovanju je neprihvatljivo i za veliki dio Bošnjaka u BiH. Izetbegović se primiče takvim stavovima i želi da nametne takav koncept u BiH i to se vidi iz nekih njegovih politika.  NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

jug
Da Jugoslavija postoji danas, da bi li bila jedna od svjetskih velesila?
19.01.2018

Ne, Jugoslavija ne bi bila velesila.

arapović
ADIS ARAPOVIĆ:Prvo odbrana disertacije, pa konačan obračun s veleizdajnicima, dinastijama, tajkunima i hohštaplerima u vlasti i opoziciji
10.01.2018

Projekt menadžer Centara civilnih inicijativa (CCI) Adis Arapović odlučio je zamijeniti nevladin sektor političkim. Svoj odlazak nagovijestio je i u intervjuu za magazin Start BiH u kojem je, između ostalog, na pitanje novinarke Starta,

djed mraz sa p oklonime
Postojanje Djeda Mraza s aspekta fizike kao nauke
29.12.2017

Djeda Mraz radi ne 24, već 31 sat, zahvaljujuci različitim vremenskim zonama koje se smjenjuju na Zemlji. Uz pretpostavku da putuje sa istoka na zapad (što izgleda logično), znači da mora obaviti 822.6 posjeta u jednoj sekundi