konferencija

Počela dvodnevna konferencija 'Pravo na inkluzivno obrazovanje'

19.06.2017

SARAJEVO, 19. jun) - Konferencija „Pravo na inkluzivno obrazovanje“ koja je u ponedjeljak počela u Sarajevu okupila je brojne bh. i svjetske eksperte iz oblasti obrazovanja.

Konferencija, koju organiziraju UNICEF i Ministarstvo civilnih poslova BiH, posvećena je informiranju o Općem komentaru člana 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom o inkluzivnom obrazovanju.

Komentar se odnosi na  smjernice za 166 država koje su ratificirale Konvenciju o ispunjavanju obaveza iz člana 24., a među kojima je i BiH, prema kojem su  države potpisnice dužne da osiguraju inkluzivni obrazovni sistem na svim nivoima i cjeloživotno učenje.

Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović podsjetio je da zakonska regulativa u BiH, za sve nivoe obrazovanja, omogućava da svaka individua ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti učešća u odgovarajućem obrazovanju, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Osmanović je kazao da se stvaraju preduvjeti za implementaciju procesa inkluzije kroz adekvatnu edukaciju i podršku odgajateljima, učiteljima, nastavnicima i profesorima u vidu pomoći stručnjaka različitih profila prilikom izrade individualiziranih nastavnih programa.

Podsjetio je da je u okviru zajedničkog projekta EU i Vijeća Evrope „Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju“ izrađen Akcioni plan implementacije preporuka koje će doprinijeti unapređenju inkluzivnog obrazovanja i daljem razvoju inkluzivnih obrazovnih politika, te da plan predstavlja osnov za naredne aktivnosti koje bi trebale biti prepoznate kao platforme za osmišljavanje politika djelovanja u sferi inkluzije.

Predstavnica UNICEF-a u BiH Geeta Narayan smatra da institucije vlasti razumiju važnost uvođenja inkluzivnog obrazovanja u školama, te da će na ovoj dvodnevnoj konferenciji biti konkretizirana pitanja i zadaci da bi inkluzivno obrazovanje bilo provedeno u svim školama.

-  Posao nastavnika je izuzetno važan, ali ponekada se nastavnici osjećaju usamljeni u svojim učionicama, te im je potrebna podrška da bi bili u stanju da se suoče s izazovima koje inkluzivno obrazovanje predstavlja za njih - kazala je Narayan.

Izvršna direktorica Uudruženja „Duga“Anka Izetbegović naglašava da inkluzivno obrazovanje traži suradničke odnose, ne traži izoliranog nastavnika koji tek predaje svoj predmet, traži profesionalca koji sarađuje s drugima, koji zna na koji način uključiti roditelje, senzibilizirati lokalnu zajednicu, te na koji način uključiti i druge  škole.

- U ovom društvu postoje dobre prakse, postoje dobri i izolirani nastavnici, postoje i dobre škole koje promoviraju dobre inkluzivne vrijednosti. Sada je pitanje odgovornosti sistema koji će bezuvjetno prihvatiti odluku da se mora stalno radit na poboljšanju uslova za obrazovanje svakog djeteta – kazala je Izetbegović i napomenula da možda  inkluzija i trpi zbog toga što je opće bh.obrazovanje u određenoj krizi.

Bosna i Hercegovina je 29. jula 2009. godine potpisala Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom, a ratificirala je 12. marta 2010. godine. Procjenjuje se da su oko 6,5 posto djece u BiH djeca s poteškoćama u razvoju.

Konferencija u Sarajevu okupila je oko 60 učesnika, a uz organizatore Ministarstvo civilnih poslova BiH i UNICEF,prisutni su i predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Odjela za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta, kantonalnih ministarstva obrazovanja, fakulteta, škola, organizacija osoba s invaliditetom, organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija.NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

dreznica
Na požarištu Drežnice - Batačke lazine angažiran helikopter
24.08.2017

Požari koji su prethodnih dana bili aktivni u općini Čapljini ugašeni su i pod kontrolom, dok je požar u Dretelju još djelimično aktivan i treba ga gasiti

raza
Razija Mujanović u Kući slavnih
23.08.2017

Službena ceremonija primanja u FIBA-inu Kuću slave koja se nalazi u sjedištu FIBA-e u Ženevi održat će se 30. rujna

trgovina
Dobavljači Konzuma BiH čekaju odluku hrvatskog Vijeća povjerilaca
23.08.2017

Pozvani su na strpljenje i suzdržavanje od pojedinačnog potpisivanja aneksa prije donošenja konačne odluke Vijeća povjerilaca