Apoteke Sarajevo
zubi

Koga boli moj zub?- Uvođenje stomatološke zaštite za djecu sa teškoćama u razvoju

07.06.2017

Prema standardima Svjetske zdravstvene organizacije i prema podacima centra za socijalni rad u BiH, 8-9 % od ukupnog broja stanovnika su osobe sa poteškoćama u razvoju, a od tog broja 6-12 % su djeca. Prema tim standardima i prema posljednjem popisu stanovništva, broj djece sa poteškoćama u razvoju u Federaciji BiH se kreće od 11 000 do 20 000.

Osobe sa invaliditetom u našoj zemlji diskriminirane su kada je u pitanju stomatološka zaštita i nerijetko već u ranim dvadesetim godinama ostaju bez zuba. Kompletna usluga za njih moguća je odnedavno samo u jednoj javnoj zdravstvenoj ustanovi u FBiH – na  Stomatološkom fakultetu u Sarajevu. Jedna ustanova nije dovoljna da zadovolji potrebe i osigura pravovremenu i dostupnu zaštitu za sve osobe sa invaliditetom u FBiH.

Posebno su pogođena djeca koja pri stomatološkoj intervenciji moraju biti pod općom anestezijom i koja zbog specifičnog stanja ne mogu putovati do malobrojnih centara koji pružaju ovu vrstu usluge, niti čekati mjesecima na intervenciju.

 Bosna i Hercegovina je ratificirala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom koja obavezuje državu da pruža osobama sa invaliditetom isti obim i kvalitet zdravstvenih usluga i programa koji se pružaju ostalim građanima. Servisi zaštite trebaju biti trajno dostupni svima bez razlike i bez diskriminacije. Zakon o pravima i obavezama pacijenata FBiH garantira pravo na dostupnost zdravstvene zaštite. Kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, navedena prava se ne poštuju, posebno u sferi pružanja stomatološke zaštite, iako su prava  zagarantirana sistemom zdravstvene zaštite u Federaciji BiH.

Kako bi se riješili godinama gomilani problemi u ovoj oblasti nevladina organizacija Inicijativa i civilna akcija (ICVA) u okviru koalicije „Jednakost za sve“ implementira projekt Sprečavanje diskriminacije u pristupu stomatološkoj zaštiti za osobe sa invaliditetom i kampanju od društvenog interesa pod nazivom „Koga boli moj zub“ koja se fokusira na iznalaženje rješenja za uvođenje prilagođene stomatološke zaštite uz opću anesteziju u javne zdravstvene ustanove u FBiH.

Promotivni video za kampanju pogledajte OVDJENAJNOVIJE IZ RUBRIKE

13
Wigemark sa studentima: Želimo čuti mišljenje mladih o situaciji u državi
13.12.2017

Po njegovim riječima, Bosni i Hercegovini nužne su promjene, što podrazumijeva socio-ekonomske reforme te reformu obrazovanja.

milj
Sarajevo - Još traje potraga za mladićima koji su upali u nabujalu Miljacku
13.12.2017

Potraga za dvojicom mladića koji su rano jutros upali u nabujalu Miljacku u naselju Dolac Malta još uvijek traje.

oo
Borba protiv korupcije pretpostavlja sistemsku reakciju
13.12.2017

Ocijenio je da je u poređenju s drugim kantonima, TK možda ponajviše uradio na polju borbe protiv korupcije.