zubi

Koga boli moj zub?- Uvođenje stomatološke zaštite za djecu sa teškoćama u razvoju

07.06.2017

Prema standardima Svjetske zdravstvene organizacije i prema podacima centra za socijalni rad u BiH, 8-9 % od ukupnog broja stanovnika su osobe sa poteškoćama u razvoju, a od tog broja 6-12 % su djeca. Prema tim standardima i prema posljednjem popisu stanovništva, broj djece sa poteškoćama u razvoju u Federaciji BiH se kreće od 11 000 do 20 000.

Osobe sa invaliditetom u našoj zemlji diskriminirane su kada je u pitanju stomatološka zaštita i nerijetko već u ranim dvadesetim godinama ostaju bez zuba. Kompletna usluga za njih moguća je odnedavno samo u jednoj javnoj zdravstvenoj ustanovi u FBiH – na  Stomatološkom fakultetu u Sarajevu. Jedna ustanova nije dovoljna da zadovolji potrebe i osigura pravovremenu i dostupnu zaštitu za sve osobe sa invaliditetom u FBiH.

Posebno su pogođena djeca koja pri stomatološkoj intervenciji moraju biti pod općom anestezijom i koja zbog specifičnog stanja ne mogu putovati do malobrojnih centara koji pružaju ovu vrstu usluge, niti čekati mjesecima na intervenciju.

 Bosna i Hercegovina je ratificirala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom koja obavezuje državu da pruža osobama sa invaliditetom isti obim i kvalitet zdravstvenih usluga i programa koji se pružaju ostalim građanima. Servisi zaštite trebaju biti trajno dostupni svima bez razlike i bez diskriminacije. Zakon o pravima i obavezama pacijenata FBiH garantira pravo na dostupnost zdravstvene zaštite. Kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, navedena prava se ne poštuju, posebno u sferi pružanja stomatološke zaštite, iako su prava  zagarantirana sistemom zdravstvene zaštite u Federaciji BiH.

Kako bi se riješili godinama gomilani problemi u ovoj oblasti nevladina organizacija Inicijativa i civilna akcija (ICVA) u okviru koalicije „Jednakost za sve“ implementira projekt Sprečavanje diskriminacije u pristupu stomatološkoj zaštiti za osobe sa invaliditetom i kampanju od društvenog interesa pod nazivom „Koga boli moj zub“ koja se fokusira na iznalaženje rješenja za uvođenje prilagođene stomatološke zaštite uz opću anesteziju u javne zdravstvene ustanove u FBiH.

Promotivni video za kampanju pogledajte OVDJENAJNOVIJE IZ RUBRIKE

salko
Bukvarević ponovo pozvao borce na pregovore
21.08.2017

U pripremi je izrada kriterija po kojem će biti raspodjeljivana sredstava za rješavanje prioritetnih pitanja boračkih kategorija, a koja bi trebala biti raspoloživa od septembra ove godine

skola
Popusti na školski pribor i odjeću sa Debit Mastercard UniCredit karticama
21.08.2017

Nove školske obaveze se približavaju, a da bi ih spremno dočekali UniCredit zajedno sa svojim partnerima pobrinuo se za odlične popuste i ugodnu kupovinu.

voda1
Viškove vode koje proizvodi ViK Istočno Sarajevo mogli bi se plasirati KS-u
21.08.2017

Nadam se da će nakon povratka premijera KS s puta doći do sastanka jer ovo nije kratkoročni problem i nije problem koji možemo tretirati sa aspekta nestašice vode ove godine