Apoteke Sarajevo
novalic

Fadil Novalić, premijer FBiH- Nije sve u novcu

05.06.2017

Fadil Novalić, premijer Federacije BiH nedavno je u intervjuu za magazin Start BiH govorio o akcizama, MMF-u, šta bi donio novi zakon o PIO , provedbi reformske agende kao i o tome šta je još ostalo da se  uradi...
Šta sada nakon što je iz MMF-a rečeno da nove tranše kredita neće biti? Koje su posljedice, za šta neće biti novca?

Ne znam odakle vam ova informacija. MMF nigdje nije rekao da nove tranše kredita neće biti. Međunarodne finansijske institucije su svjesne složene političke situacije u našoj državi i jako često nam izlaze u susret. Zato sudbina nove tranše još uvijek nije zapečaćena. No, čak i ako se dogodi najgore i MMF odustane od aranžmana, novca neće nestati. Isplata socijalnih davanja ni na koji način ne ovisi o stranim kreditorima i osigurana je kroz budžetska sredstva. Ne moraju, dakle, strepiti ni penzioneri, ni ljekari, ni učitelji, ni drugi budžetski korisnici. Kreditna sredstva namjenjena su isključivo u razvojne svrhe, dakle prije svega za izgradnju infrastrukture i poticanje novog zapošljavanja. Ni gradnja, ni otvaranje novih radnih mjesta neće stati bez MMF-a, samo bi smo mogli ipak očekivati značajno usporavanje u ove dvije oblasti. Osim toga, nije sve u parama. Ono što je mojoj Vladi i meni posebno bitno, možda i bitnije od novca, je stručna pomoć koju nam pruža MMF. Reforme koje provodimo ne bi bile ovoliko kvalitetne bez savjeta i podrške međunarodnih eksperata. Meni lično više od novca nedostajao bi upravo ovaj dio aranžmana sa MMF-om.


Nije usvojen ni zakon o akcizama na državnom nivou - šta to znači za gradnju autoputa kroz FBiH?


Odluka parlamenta BiH o neusvajanju akciza će sigurno usporiti izgradnju autocesta. Akcize su najsigurniji i najlakši model razvijanja infrastrukture i kad pogledate države u našem okruženju vidjećete da su sve one upravo zahvaljujući akcizama postigle najveći napredak na tom polju. Nije to, naravno, jedini model. U ovom trenutku u pripremi su dva zakona: Zakona o koncesijama i Zakona o javno-privatnom partnerstvu. Kroz ova dva zakona mi ćemo omogućiti dovođenje velikih kompanija koje bi izgradile određene dionice autoceste. Federacija bi tu određivala koja dionica da se gradi, velike kompanije bi izgradile taj dio i naplaćivale korištenje autoceste određen broj godina dok ne bi vratile uložena sredstva i nakon toga bi te dionice predale u vlasništvo Federacije. Nažalost, naše ceste nisu dovoljno frekventne pa ne možemo garantovati da će postojati interes za takav način njihove izgradnje. Zato su akcize najbolje riješenje i ja se nadam da ćemo u skoroj budućnosti ipak uspjeti da uvjerimo parlamentarce u neophodnost njihovog usvajanja.


Vlada FBiH je nedavno uzela novi kredit (vrijednosni papiri, komercijalna banka) - koliki je sada ukupan dug po tom osnovu i kako upravljate tim zaduživanjem, kako odlučujete da li ćete uzeti novi kredit ili ne?


Znam da su krediti uvijek kontroverzna tema, moram ipak reći da nije u pitanju nikakvo vanredno zaduživanje, te da nema razloga za uzbunu. Jednostavno mi u budžetu za svaku godinu imamo stavku koja jasno određuje koji ćemo dio budžetskog defitcita sanirati od vanjskog duga kao što su krediti međunarodnih organizacija, a koji unutrašnjim zaduživanjem kroz prodaju trezorskih zapisa i kredite komercijalnih banaka. Mi dakle samo realizujemo finansijski plan koji je usvojila i Vlada i Parlament Federacije. Kada su brojevi u pitanju, unutrašnji dug Vlade Federacije je na dan 31. marta 2017. godine iznosio milijardu KM od čega na dug u obliku vrijednosnih papira pripada 988 miliona KM. Znam da to možda zvuči kao neki veliki iznos, no kad ga uporedite sa dugom ostalih država regije shvatićete da je BiH najmanje zadužena u ovom djelu Evrope. Kad tome još dodamo činjenicu da je Federacija manje zadužena od RS-a jasno postaje da je federalni dug pod našom apsolutnom kontrolom.


Uskoro počinje primjena i novog zakona o PIO i Fond prelazi na trezor, penzioneri se pribojavaju da će penzije kasniti ili da ih neće biti - šta im možete poručiti, na koji način Vlada FBIH garantuje isplatu penzija?


Upravo je novi Zakon o PIO garancija redovne isplate penzija. Ovo je problem koji me od samog početka mog mandata najviše zaokuplja. Radi se o 400 hiljada ljudi koji svaki mjesec čekaju obavijest o tome kad će i da li će početi isplata njihovih jedinih primanja. Na Zakonu o PIO smo radili jako dugo i pred parlamentom nalazi se danas jedno veoma kvalitetno riješenje pripremljeno ui saradnji s penzionerima. Moram vam reći da je meni najveće priznanje kad vidim njihovu podršku ovom zakonu. Mislim da su svi penzioneri svjesni da zajedno sa ovom reformom dolazi konačno uređenje ove oblasti, a zajedno sa njim i veća sigurnost da će penzije biti isplaćivane na vrijeme.


Navodno je u pripremi zakon o povezivanju staža - ko radi na tome, kada bi zakon mogao biti u Parlamentu FBiH, koliko novca je potrebno za povezivanje staža radnika u FBiH? U Sindikati kažu da je bila najava kredita od Svjetske banke u iznosu od 80 mliona KM za te namjene - šta je s tim?


Takav zakon nije u pripremi. Uostalom, ovakvog zakona nema nijedna evropska država. Priča o tom nekom zakonskom presedanu je samo još jedan pokušaj politizacije problema radnika od strane opozicije. Postoje drugi kvalitetni načini rješavanja problema neuvezanog radnog staža. Još početkom marta ove godine Vlada je donjela Odluku o osnivanju posebnog fonda Razvojne banke i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju. Planiramo dakle da dio sredstava iz privatizacije iskoristimo da pomognemo radnicima. Mislim da je najpravednije da upravo oni dobiju taj novac s obzirom da su radnici gradili snagu ovih preduzeća i njihova današnja vrijednost je upravo njihova zasluga.


U kojoj fazi je provedba reformske agende, šta je još ostalo da se uradi?


Proveli smo veliki dio mjera iz Reformske agende, a neke od njih provodimo kontinuirano. Mislim da je zadatak koji smo moja vlada i ja postavili ispred sebe realan, te da ćemo do kraja mandata uspjeti da realizujemo sve što smo sami sebi propisali. Do danas usvojen je veliki broj novih kvalitetnih zakona, većina prostalih zakonskih riješenja je već spremna i uskoro će se naći u proceduri. Ono na čemu ćemo se fokusirati u naredom periodu je poboljšavanje poslovnog ambijenta, te niz mjera koje imaju za cilj efikasnu borbu protiv korupcije


Šta će biti kada ona bude sasvim provedena, kako će izgledati ukupan ambijent u FBiH?


Federacija, ali i ostatak Bosne i Hercegovine, će sasvim sigurno postati privlačna za investitore i konkurentna napram drugih država regije. To će se pozitivno odraziti i na broj radnih mjesta i na ekonomski rast, ali i na kvalitet života građana.


Radnici i poslodavci se žale da sve reforme idu na njihovu štetu, a u korist budžeta - kako to komentarišete?


Ne bih generalizovao. Imamo pojedinačnih primjedbi od strane poslodavaca i sindikata. Radi se o našim partnerima pa sve te primjedbe uzimamo u rasmatranje i koristimo da unaprijedimo naše zakonodavstvo. Sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća znaju biti veoma burne, no ishod je uvijek isti – kompromisno riješenje koje kvalitetno štiti interese i države i radnika i poslodavaca.


Mnogo se govori o boračkim paravima - penzionisanju, davanjima... Kada bi registar mogao biti pročišćen i distupan javnosti?


Radi se o veoma zahtjevnoj reformi. Zakonom koji je usvojen u prethodnom mandatu smanjena su neka prava vojnim penzionerima. Pojedinim kategorijama penzije su umanjene za čak 50 posto. Naravno moramo izbjeći situaciju u kojoj bi vojni penzioneri imali nesrazmjerno veća primanja od svih ostalih penzionera. Neke izmjene su ipak potrebne.  Moram ovdje da naglasim da sredstva za ove namjene mogu biti preraspoređena samo iz raspoloživog obima izdvojenog u budžetu za boračku populaciju i ta sredstva nećemo povećavati. Mislim da populistička i kratkoročnih rješenja nisu dobra jer neće donijeti trajno i sigurno rješenje statusa penzionera. Moramo brinuti da penzije budu pravedne, ali i da ni slučajno ne ugrozimo ukupan penzioni sistem Federacije od kojeg ovisi 400.000 ljudi.


Da li Vlada FBIH razmišlja o lex specialis Agrokog zakonu i koje aktivnosti se uopšte vode po tom pitanju? Kako spriječiti da novac iz Konzuma u BiH  ode za vraćanje Agrokorovih dugova? Imate li neku poruku za zaposlene u Konzumu?


Lex specialis je krajnje riješenje i nadam se da nećemo biti primorani da ga uvodimo. Mi smo hrvatskoj upravi Agrokora predstavili nekoliko puno djelotvornijih ideja. Prije svega moram naglasiti da smo određene korake poduzeli još prije nego što je kriza privukla pažnju medija. Porezna uprava i federalne inspekcije posmatraju situaciju u firmama kćerkama od početka ove godine i redovno nas izvještavaju o stanju unutar njih. Imamo dakle detaljan uvid u situaciju, koja u ovom trenutku nije zabrinjavajuća. Druga naša ideja je da postavimo svog povjerenika u upravu Agrokora u BiH koji će predstavljati firme kćerke pa da na taj način steknemo mogućnost pravovremenog reagovanja na situaciju. Vlada Federacije ne želi donositi nikakve ishitrene odluke. Problem Agrokora je jako kompleksan i krajnje ozbiljno mu se mora i pristupati.

Međutim, ponavljam da za sada nema razloga za paniku. Firme-kćerke posluju pozitivno a dobavljači nisu ugroženi i nadam se da će tako i ostati.

 

Vlada kupuje automobile za 750 ili 800 hiljada KM - da li je to zaista bio prioritet?


Ova odluka je privukla ogromnu pažnju javnosti, sasvim nepotrebno. Prije svega, Vlada Federacije je tokom čitavog mandata raspisala tendere za nabavku svega nekolicine vozila da zamjenimo ona najstarija i ona kojima je bilo potrebno stalno  i skupo servisiranje. Uporedbe radi, vlada mog prethodnika je godišnje znala nabaviti i stotinjak auta tako da je apsurdno da danas upravo iz SDP-a stiže najviše primjedbi na moj račun. Moj cilj je uvijek bio da zaustavimo rastrošnost,  a javne nabavke svedemo na neophodni minumum i ako uporedite podatke dostupne u službenim glasnicima iz posljednih nekoliko godine vidjeete da sam u tome uspio.

 

U proceduri je i zakon o vještački potpomognutoj oplodnji - ima li novca za taj zakon i ima li mogućnosti da zakon bude unaprijeđen jer je varijanta oplodnje predviđena njime davno prevaziđena? Koliki uticaj na konačan izgled tog zakona imaju vjerske zajednice?


U našem Ustavu, kao i u svakom drugom evropskom ustavu, vjerske zajednice su potpuno odvojene od države tako da nemaju nikakvog uticaja na kreiranje ni ovog, ni bilo kojeg dugog zakona. Također, želim istaći da je parlament usvojio tek nacrt zakona koji će sada ići u javnu raspravu tokom koje će sasvim sigurno biti unaprijeđen. Kao uvijek u ovakvim situacijama, računam tu na pomoć nevladinog sektora, ali i potencijalnih korisnika ove pomoći. Mislim da je veoma bitno da pomognemo parovima koje ne mogu imati djecu i da tu pomoć prilagodimo njihovim realnim potrebama.

Da li je sve spremno za turističku sezonu u FBiH? Ako nije  - šta još treba uraditi i ko to treba da uradi? Da li je to moglo biti urađeno ranije, a ne sada kada sezona praktično počinje?


Mislim da bi bilo bolje da se sa ovim pitanjem obratite nadležnom ministru. Ja mogu jedino reći da su statistike koja dobijamo od početka ove godine veoma obećavajuće. Turista ima sve više, njihovi boravci su sve duži, a Federacija nudi sve više kvalitetnih turističkih sadržaja. Također, uskoro će se u proceduri naći dva zakona: o turizmu i o boravišnoj taksi  koji će dodatno urediti ovu oblast i koji sadrže određene novine propisane Reformskom agendom


Gospodine premijeru, neki dan ste, gostujući na N1, radnice Borca iz Banovića optužili da nisu provodile sve vrijeme pred zgradom Vlade FBiH, da su se smjenjivale i da su imale neki stan - otkud vam te informacije, da li ste to provjerili i da li ste spremni da se izvinite tim ženama?


Sve se to dogodilo tokom veoma nezgodnog perioda jer su nakon dolaska radnica pred Vladu uslijedili neradni dani. Morate ipak znati da već u četvrtak prije 1. maja bila je donesena odluka da na narednoj sjednici Vlade uvežemo staž radnicima nekoliko preduzeća, između ostalog i banovićkog Borca. Ja sam poslao mog sekretara da kaže radnicama da mogu slobodno otići kući i da ih informiše o našim planovima.  Žao mi je što su ove žene provele čitav produženi vikend protestujući iako za protestom nije bilo potrebe. Znam da su morale odlaziti da odspavaju, da pojedu, da se okupaju. Ovaj protest stvarno nije bio potreban. Vlada Federacije tačno zna koji problemi naših radnika moraju biti riješeni prioritetno i predano radi na tome da njihov položaj bude sve bolji i zaista niko ne treba da izlaže opasnosti svoje zdravlje da nas na to napominje.


NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

arapović
ADIS ARAPOVIĆ:Prvo odbrana disertacije, pa konačan obračun s veleizdajnicima, dinastijama, tajkunima i hohštaplerima u vlasti i opoziciji
10.01.2018

Projekt menadžer Centara civilnih inicijativa (CCI) Adis Arapović odlučio je zamijeniti nevladin sektor političkim. Svoj odlazak nagovijestio je i u intervjuu za magazin Start BiH u kojem je, između ostalog, na pitanje novinarke Starta,

djed mraz sa p oklonime
Postojanje Djeda Mraza s aspekta fizike kao nauke
29.12.2017

Djeda Mraz radi ne 24, već 31 sat, zahvaljujuci različitim vremenskim zonama koje se smjenjuju na Zemlji. Uz pretpostavku da putuje sa istoka na zapad (što izgleda logično), znači da mora obaviti 822.6 posjeta u jednoj sekundi

grijalica
KO ĆE BITI KRIV KADA PLANE BH.ZASTAVA U PARLAMENTU FBiH ?
19.12.2017

Zapaljiva atmosfera danas je vladala na sjednici Parlamenta Federacije BiH. Riječ zakuhavanje više puta je bila u upotrebi . No ,našem oku nije promaklo još nešto !