Apoteke Sarajevo
radeljas

Radeljaš uhapšen zbog malverzacija sa zemljištem u Opštini Novi Grad

09.11.2016
Saarajevo, 09. novembra 2016. godine

(s.r.)

Jutros je u Sarajevu, po nalogu Tužilaštva kantona Sarajevo, zbog sumnji u ostvarivanje protupravne imovinske koristi,  uhapšen Esed Radeljaš,  bivši zastupnik Bosanske stranke (BOSS) u Skupštini Kantona Sarajevo i i predsjednik Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, ali I bivši vijećnik u Opštinskom vijeću Novi Grad u Sarajevu.

Radeljasa Tužilaštvo KS tereti da je malverzacijama oko placa gradskog građevinskog zemjišta u opštini Novi Grad, o čemu je START BiH pisao prije nekoliko godina, stekao više od 900.000KM.  

Naime Radeljaš je 2006. godine od Opštine Novi Grad kupio 1.300 kvadratnih metara gradskog građevisnkog zemljišta za 44.404 KM, a 2010. je Opšina njemu za to isto zemjite dala više od milion KM jer on u međuvremenu zemljište nije stavio u funkciju za koju je dobio dozvolu, pa ga je morao vratiti Opštini.

Tekst pod naslovom : Kako 50.000 KM pretvoriti u 1,14 miliona KM?- Nazovi  sarajevsku opštinu Novi Grad iz jednog od proših brojeva magazina START BiH možete pročitati u nastavku:


INTERES: Opština Novi Grad je 2006-te godine, rješenjem Opštinskog vijeća bez provedene tenderske procedure, Esedu Radeljašu plac neizgrađenog građevinskog zemljišta površine veće od 2.000 kvadratnih metara prodala za 50.000 KM, a potom 2010-te, kada je rješenje o prodaji poništeno u upravno-pravnom postupku, donijela odluku da ga obešteti po tržišnoj vrijednosti tog zemljišta, sa oko 1,14 miliona KM, ail ovo odbijaju zvanično potvrditit jer - štite Radeljašev komercijalni interes!  

"Članom 51 Zakona o građevinskom zemljištvu je utvrđeno da u slučaju prestanka prava korištenja zemljišta radi građenja Općina ima dužnost da isplati naknadu licu kojem je to pravo prestalo. Visina te naknade se utvrđuje u skladu sa sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH i to u tržišnoj vrijednosti u momentu prestanka prava. U tom smislu, ova služba je zakazala postupak naknade sa gospodinom Radeljašem i općinskim pravobraniocem gdje je u skladu sa zakonom o eksproprijaciji konstatovano se da visina naknade utvrdi prema procjeni i nalazu vještaka građevinske struke, pa je sklopljen sporazum o naknadi u skladu sa procijenjenom vrijednošću, a po nalazu sudskog vještaka građevinske struke",  stoji u pisanom odgovoru koji je magazinu START BiH dostavila pres-služba Općine Novi Gard, a pripremila Služba za imovinsko-pravna  pitanja.


ŠTA JE UTVRDIO VJEŠTAK: Odbili su kazati kolika je visina obeštećenja za Radeljaša uz obrazloženje da se za tu informaciju moramo pozvati na Zakon o slobodi pristupa informacijama nakon čega će Općina zatražiti saglasnot Eseda Radeljaša da objavi te informacije.

- I kada neko dobije glavni zgoditak na lotu, njegovo ime se ne objavljuje - kaže Jasmina Horo iz imovinsko-pravne službe.

Njena koleginica iz službe za odnose s javnošću, Neliha Šabanović kasnije pojašnjava da u opštini ne mogu govoriti o iznosu kojim je Radeljaš obeštećen.

- S njim je sklopljen višegodišnji sporazum o realizaciji obeštećenja u iznosu koji je utvrdio vještak - kaže Šabanović.

Prema nalazu koji magazin START BiH posjeduje, obeštećenje iznosi pomenutih 1,14 miliona KM ili tačnije 1.136.850 KM, koliko je utvrdio vještak građevinske struke Kasim Zulum. 

No sam Radeljaš tvrdi da je njemu Općina Novi Grad isplatila samo 50.000 KM ili tačnije 46.000 KM, koliko je on uplatio.

- Bio je istekao rok za početak gradnje i moj komšija je tražio da se to građevinsko zemljište vrati, pa je opština udovoljila njegovom zahtjevu i ja sam vratio zemljište, a oni meni novac koji sam uplatio - kaže Radeljaš. Na pitanje koliko je njemu opština platila, prvo kaže da to nije za priču, a potom, na pitanje da li je riječ o 1,2 miliona KM odgovara da nije dobio toliko novca.  

- Toliko treba da uplati onaj kome sada Vijeće dodijeli zemljište jer kada sam ja  kupovao bila je opštinska cijena, 46 KM za kvadrat, a to je plac od dva duluma, ali sada je prodaja po tržišnoj cijeni i mislim da je to 550 KM za kvadrat, a to je dobila firma Zeus i oni će platiti milion i sto i nešto - pojašnjava Radeljaš i napominje da je Opštinsko vijeće Novi Grad prije par godina donijelo odluku da će neizgrađeno građevinsko zemljište na području opštine prodavati po tržišnoj cijeni.

- Ja bih volio da vidim nalaz vještaka jer je njega angažovala opština,  a ne ja, i znam samo da je on izvještačio 550 KM po kvadratu, ali to nije moja šteta, ja sam zadovoljan dogovorom sa pravobraniteljem, a da nisam - ja bih tužio opštinu - poručuje Radeljaš.


LIČNA STVAR: Radeljaš je inače vojni umirovljenik i zastupnik BOSS-a u Skupštini kantona Sarajevo, a ranije je bio vijećnik te stranke u Opštinskom Vijeću opštine Novi Grad što otvara mogućnost postojanja sukoba interesa u situaciji u kojoj je Opštinsko vijeće glasalo o rješenju kojim se Radeljašu dodijeljuje plac, ali o tome treba da se odredi Centralna izborna komisija BiH.

Za cijelu ovu situaciju smo zatražili pojašnjenje načelnika Opštine Damira Hadžića jer ako Radeljaš govori istinu i ako je dobio ili će dobiti samo 50.000 KM, otvara se pitanje gdje je onda preostalih milion i osamdeset hiljada KM?

- Onda ispada da je to neko uzeo, je l' da? - kaže načelnik koji je potom zatražio pismeni upit i obećao odgovor u toku od dva dana, a nakon dva dana poslao dopis da je upit tretiran kao zahtjev za informaciju po Zakonu o slobodi pristupa informacijama, te da zahtjeva proceduru za koju je potreban određeni vremenski rok.

- Obaviještavamo vas da smo u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, po vašem zahtjevu za pristup informacijama o obeštećenju Eseda Radeljaša zatražili u roku od 15 dana izjašnjenje stranke u postupku - stoji u ovom dopisu od 11. maja ove godine.

Nakon 15 dana nije došao nikakav odgovor, načelnik je bio na putu, a stručne službe u opštini Novi Gard su objsnile da je Radeljaš uskratio pravo na informaciju o visini obeštećenja jer je to njegova lična stvar! Ombudsmeni BiH, zaduženi da prate primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama, objašnjavaju da ovaj slučaj nema nikakve veze sa izuzećem informacija o kom govori taj zakon jer je riječ o javnom zemljištu i javnim novcima, ali su ipak zatražili da im uputimo žalbu kako bi ispitali cijeli slučaj!NIŠTA ISTO NIJE: Da su aršini opštine Novi Grad različiti pokazuje  Zapisnik o procjeni vrijednosti nepokretnosti i prava izdat 5. maja ove godine, na zahtjev firme Minasco d.o.o. iz Sarajeva, prema kom je vrijednost spornog zemljišta  865.800 KM ili 300 KM za kvadratni metar. Ovu procjenu je napravila opštinska komisija za procjenu nepokretnosti i prava u sastavu: Delić Munira, Delalić Nermin i Kodić Nedim.

Podsjećanja radi, magazin START BiH je ranije pisao o ovom placu koji je dodijeljen firmi Zeus za 1,2 miliona KM, ali je  transfer zaustavljen jer firma Minasco zainteresovana za kupovinu tog placa i smatra da ima pravo prvenstva kod kupovine jer na tom lokalitetu već posjeduje privanto zemljište.

 

ŠTA KAŽE ZAKON: U opštini Novi Grad se u ovom slučaju pozivaju na Zakon o  građevinskom zemljištu u FBiH i Zakon o eksproprijaciji u FBiH.

Zakon o građevinskom zemljištu u FBiH

Član 51

U slučaju prestanka prava korištenja zemljišta radi građenja po odredbama prethodnog člana, općina je dužna platiti licu kojem je to pravo prestalo građevinsku vrijednost nedovršene zgrade i naknadu za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta utvrđene po odredbama Zakona o eksproprijaciji Federacije BiH ("Službeni list SRBiH", br. 12/87, 38/89 i 3/93) i naknadu za zemljište u momentu prestanka ovog prava.

Član 52

Nosilac prava korištenja zemljišta radi građenja koji odustane od namjere da gradi zgradu dužan je vratiti zemljište općini.
Gubitak prava korištenja zemljišta radi građenja iz razloga predviđenog u prethodnom stavu utvrđuje rješenjem općinski organ uprave nadležan za imovinsko-pravne poslove.
U slučaju iz stava 1. ovog člana nosilac prava korištenja zemljišta radi građenja ima pravo na naknadu za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i za troškove uređenja zemljišta u visini njihove vrijednosti u vrijeme vraćanja zemljišta općini.

 

Zakon o eksproprijaciji u FBiH

Član 12:

Za eksproprisanu nekretninu vlasniku pripada naknada u drugoj nekretnini, a ako korisnik eksproprijacije ne može osigurati takvu nekretninu naknada se određuje u novcu u visini tržišne vrijednosti nekretnine koja se ekspropriše.
Ranijem vlasniku koji stanuje u stambenoj zgradi koja je predmet eksproprijacije ili u stanu kao posebnom dijelu te zgrade korisnik eksproprijacije dužan je prije rušenja zgrade osigurati drugu odgovarajuću stambenu zgradu ili stan u vlasništvo.
Ranijem vlasniku eksproprisane poslovne prostorije u kojoj je obavljao poslovnu djelatnost korisnik eksproprijacije dužan je prije rušenja poslovne prostorije osigurati drugu odgovarajuću prostoriju u vlasništvo.
Naknadu za eksproprisanu nekretninu snosi korisnik eksproprijacije.

 

 
NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

pdp
PDP: Pred pravosuđem BiH do sada nisu odgovarali jedino SNSD-ovci
22.01.2018

Kako je moguće, pitaju iz te stranke, da pred pravosuđem BiH do sada nisu odgovarali jedino SNSD-ovi funkcioneri te kako je moguće da samo u RS-u nema obračuna s kriminalom i korupcijom.

vatr
U Mostaru gorjela 'škoda octavia'; kladionice i dalje na meti razbojnika
22.01.2018

Na lice mjesta izašli su pripadnici Vatrogasne jedinice i policije te je lice mjesta obezbjeđeno radi obavljanja uviđajnih radnji.

sda
SDA: SDP i DF nisu opozicija SDA već interesima penzionera i boraca
22.01.2018

Socijaldemokratskoj partiji BiH i Demokratskoj fronti očigledno ne odgovara stabilnost u Federaciji BiH već svojim potezima uporno prizivaju haos i anarhiju, ocijenila je danas Stranka demokratske akcije (SDA).