foto

Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša FBiH među 1.300 zvanica na ISWA konferenciji o otpadu

05.10.2016
U Novom Sadu je od 19. do 23. septembra održana svjetska konferencija o otpadu ISWA 2016. "Uniting Ideas For Successful Waste Management". Među 1.300 učesnika iz 72 zemlje svijeta, u radu Konferencije su participirale i predstavnice Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Inače, ISWA je međunarodna asocijacija za čvrsti otpad, čija je misija pomicanje i razvoj profesionalnog upravljanja otpadom u smislu njegovog smanjenja, reciklaže, korištenja i pravilnog tretmana u svijetu, kao doprinos održivom razvoju. Ista promiče usvajanje prihvatljivih sistema profesionalnog upravljanja otpadom kroz tehnološki razvoj i unapređivanje prakse za zaštitu ljudskog života, zdravlja i okoliša, kao i zaštitu materijala i energetskih resursa.

Nakon 30. godina, ISWA prvi puta povjerava zemlji iz jugoistočne Europe organizaciju Svjetske konferencije.

Predstavnice Fonda za zaštitu okoliša FBiH prezentirale su se radom "Chalenges in establishing waste management information system in BiH", dok je doc.dr. Amra Serdarević sa Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu bila voditeljica sesije "WEE, hazardous and special waste stream management" i predstavila se radom "Construction and demolition waste management - minimization and reuse".
(Fond za zaštitu okoliša FBiH)


NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

suma
Udruženje inženjera i tehničara šumarstva upozorava na porast požara u BiH
24.03.2017

Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH upozorava na neophodnost intenzivnijeg pristupa porastu broja požara u BiH uslijed loženja vatre na otvorenom prostoru u blizini šume i šumskih zemljišta.

fna
Vienna Holding predlaže pokretanje spalionica otpada u BiH
24.03.2017

Vienna Holding je renomirana firma koja je dosad realizirala 28 projekata „Plazma tehnologije“, od kojih su najznačajniji realizirani u Beču i Štokholmu.

jab
Proljetne pripreme na javnim zelenim površinama u Jablanici
23.03.2017

Uporedno sa spomenutim aktivnostima vrši se uređenje drvoreda u gradskoj zoni, krečenje stabala do određene visine, oblikovanje donjeg dijela stabla te postavljanje bijelog ukrasnog kamena