Brinemo za okoliš
fond

ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U GRADAČCU 300.000 KM

05.08.2016
Gradsko postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Gradačcu, koje već dugo nije u potpunosti funkcionalno, uskoro će biti rekonstruirano. Naime, Općina Gradačac poduzela je aktivnosti na sanaciji, te je u cilju osiguranja finansiranja rekonstrukcije postrojenja u 2015. godini potpisala Memorandum o razumijevanju sa Češkom razvojnom agencijom. Memorandumom je definirano da će Češka razvojna agencija osigurati postupak odabira za dobavljače opreme i usluge njene montaže, kao i puštanja u pogon navedenog postrojenja. Općina se, između ostalog, obavezala na direktno finansijsko ulaganje sredstava zaizvođenje građevinskih radova za infrastrukturu postrojenja.

S obzirom na to da je izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji i dogradnji prečistača procijenjeno na oko 1.000.000 KM, Općina se sa ovim projektom javila na Javni konkurs Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH od početka marta ove godine, te joj je Odlukom Upravnog odbora Fonda o odabiru korisnika sredstava Fonda na osnovu provedenog Javnog konkursa dodijeljeno 300.000 KM, i to za zatvaranje finansijske konstrukcije za građevinske radove.  Time su ispunjeni uvjeti za korištenje donacije Češke razvojne agencije vrijedne oko 1.000.000 Eura.

Predstavnici Fonda izvršili su prije nekoliko dana obilazak terena u Gradačcu, tj. lokaciju na kojoj se izvode radovi na rekonstrukciji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, i utvrdili da se projekat realizira u skladu sa zadanim rokovima i predviđenom dinamikom.

Projekat će rezultirati smanjenjem onečišćenja površinskih voda rijeke Gradašnice industrijskim i komunalnim otpadnim vodama, što će omogućiti održivost i dalji razvoj cijelog područja općine Gradačac.

Podsjetimo, pored produkcije komunalnih otpadnih voda, u Gradačcu je značajna i produkcija industrijskih otpadnih voda iz lokalne industrije – mljekarstva, prerade voća i povrća, kemijske industrije, proizvodnje alata itd.  Ranijim mjerenjima je utvrđeno da postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Gradačcu ne zadovoljava granične vrijednosti parametara kvalitete otpadnih, čemu je uzrok starost postrojenja a naročito neadekvatnost, starost i neefikasnost opreme (enormni trošak energije koji ne daje tražene efekte prečišćavanja).

(Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH)

 


NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

Trenutno nema dostupnih novosti iz odabrane rubrike.

SBF