Brinemo za okoliš
Slavica Kapetanović

Iz arhiva Starta : Sva čekanja Slavice Kapetanović

26.07.2016

Slučaj Slavice Kapetanović dio je serijala "Video priče"  kojeg su 2012. godine zajedno radili i objavljivali portal www.startbih.info i magazin Start BiH. Priče su to  o građanima BiH koji se bore za svoja prava i iz kojih i danas možemo mnogo toga naučiti. 
Derverčanka Slavica Kapetanović od 2008-me godine čeka da stečajni upravnik u preduzeću Rad izvrši sudsku presudu i plati joj obeštećenje, odnosno vrati novac koji je ona prije rata uložila u dva stana u izgradnji koje je željela pokloniti svojoj djeci. U oktobru 2008-me je bila treća na listi za izmirenje iz stečajne mase, ali je Opštinski sud u Derventi donio odluku da bude isplaćena Hypo-banka koja je na listi bila ispod Slavice.


A priča nije nimalo jednostavna i počinje 1991. godine kada Slavica prodaje kuću i preduzeću „Rad“ u Derventi plaća dva stana u izgradnji.

Kada je zgrada bila gotovo završena - počinje rat, a prva linija sukoba u opštini Derventa je bila u neposrednoj blizini zgrade. Kada rat završava, zgrada ostaje prilično devastirana, a jedini vlasnik stanova je preduzeće „Rad“ jer stanovi nisu bili uknjiženi na kupce.

Slavica je u međuvremenu sa svojom djecom otišla u izbjeglištvo i kada se situacija počela normalizovati, 2000-te godine ona tuži „Rad“ i traži obeštećenje. Opštinski sud u Derventi u maju 2003-će godine presuđuje u njenu korist, a u julu 2004-te Okružni sud u Doboju odbija žalbu preduzeća „Rad“ iu potvrđuje presudu u Slavicinu korist. U novembru iste godine Opštinski sud u Derventi, na Slavicin zahtjev, donosi rješenje o izvršenju presude, a u septembru 2005. godine, nakon ponovnog uvida u cijeli predmet, dozvoljava izvršenje, ali samo sa određenih nekretnina. Na ovakvu odluku se žale i „Rad“ i Slavica, ali Okružni sud u Doboju u februaru 2006-te odbija obje žalbe.

U martu 2006. prepreduzeće „Rad“ je privatizovano, a Slavica se žali na neizvršenje ranijih presuda u svoju korist, da bi u junu iste godine Okružni sud u Doboju cijeli slučaj vratio na početak nakon čega Opštinski sud u Derventi u martu 2007-te godine naređuje pljenidbu „Rad“ imovine i nastavak izvršnog procesa, a u julu iste godine nalaže prodaju „Rad“-ove imovine.

U martu 2008-me, nakon što izvršenje nije ni počelo, Sud utvrđuje da „Rad“ Slavici duguje 339.896,16 KM i Slavica je peta na popisu za izvršenje. Kasnije Opštinski sud u Derventi donosi rješenje o namirenju i Slavica je čertvrta na spisku, ali namireni su bili oni od petog do 13-og mjesta na listi.

Slavica se u martu 2008-e žali Okružnom sudu u Doboju, a u aprilu se žali i Hypo Banka koja također ima potraživanja od „Rad“-a i u septembru te godine Opštinski sud u Derventi postupak namirenja vraća na početak i traži određivanje novog redosljeda povjerilaca na osnovu datuma utvrđivanja duga. Tada Slavica dolazi na treće mjesto na listi dužnika, ispred Hypo banke, ali Opštinski sud u Derventi odluči da Hypo banka ipak bude ispred nje!

U oktobru 2008-me godine u „Rad“ ulazi stečajni upravnik koji utvrdi da je vrijednost preduzeća sa svom pripadujućom imovinom 2,14 miliona, a dugovi 2,2 miliona KM.

U decembru 2008-me godine Osnovni sud u Derventi nalaže stečajnom upravniku da Slavici Kapetanović plati dugovanja, a u februaru 2009-te prekida parnični postupak između Slavice i „Rad“-a jer je počeo stečajni postupak.

Slavica se u aprilu 2009-te žali Opštinskom sudu u Derevnti jer isplate još nema, a ona je u tom trenutku druga na listi, no isplate namirenja idu prvorangiranom Fadilu Zukanoviću i trećerangiranoj Hypo banci!

Danas, a to je kraj 2012-te, Slavica još uvijek čeka svoj novac i ne vjeruje da će ga ikada dobiti!

U međuvremenu zgrada ili ono što je ostalo od nje propada !

Stečajni upravnik Lazar Đurđević pojašnjava da „Rad“ ne može isplatiti Slavicu jer nije prodao ništa od imovine.

- Mi smo sada na Ustavnom sudu BiH jer Katastar u Derventi ne priznaje privatizovano preduzeće Akcionarsko društvo Rad kao pravnog sljednika ODP Rad-a i ja i stečajni odbor smo pokrenuli apelaciju pred Ustavnim sudom BiH. Gospođa Kapetanović zna o čemu ja govorim jer je ona članica Stečajnog odbora i zajedno s nama je potpisala apelaciju - kaže Đurđević.

Iz Okružnog privrednog suda u Doboju, u kom radi sutkinja Brankica Kvaternik u čijim ingerencijama je stečaj Rad-a, pojašnjavaju da su ranije donijete odluke da se imovina preduzeća unovči.

Skupština povjerilaca je donijela odluku da se stečajni postupak provede na način da se izvrši unovčavenje imovine stečajnog dužnika nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nad tim nekretninama, ali kako do danas nisu okončani upravni postupci pred Ustavnim sudom BiH, a po apelaciji stečajnog dužnika Građevisnkog preduzeća Rad akcionarskog društva iz Dervente radi promjene upisa vlasništva u katastarskom operatu na imovini koja čini stečajnu masu, nije došlo do realizacije odluke Skupštine povjerilaca- piše Bojana Prepelac, službenica za odnose s javnošću u ovom Sudu. Napominje da Sud nema uvid u postupke koji su viođeni prije stečajnog postupka.

Na sumnje da stečajni postupak u Rad-u predugo traje jer stečajni upravnik Đurđević paralelno vodi veliki broj postupaka, iz Suda pojašnjavaju da vodi 11 postupaka, ali da ih je najveći broj u završnoj fazi.

Zakon o stečaju (http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2003/zakoni/24hrv.htm

I http://advokatibijeljina.com/zakon-o-stecajnom-postupku-republike-srpske) kaže da rad stečajnog urpavnika nadziru stečajni sudija i odbor povjerilaca, a svi postupci pred sudom i organom uprave su hitne prirode.

Ured ombudsmena za ljudska prava u BiH i nevladine organizacije koje vode računa o zaštiti ljudskih prava ili zakonitosti procesa koji se vode između države ili institucija i pojedinca stečaj svrstavaju u socijalno-ekonomska prava i imaju veliki broj pritužbi građana. Samo Ombudsmeni BiH su u prvih devet mjeseci primili više od 580 pritužbi građana na kršenja prava iz ovog segmenta. Adrese na koje se povjerioci koji smatraju da u nekom stečajnom postupku predugo čekaju namirenje inače mogu obratiti su su uglavnom stečajni sudija ili stečajni upravnik i skupština povjerilaca.

Glavni revizor javnog sektora u RS Boško Čeko, pod čijim rukovodstvom je nedavno urađena i analiza učinkovitosti stečajnih postupaka u RS (http://www.gsr-rs.org/izvjestaji/2012/Rev_ucin/index.htm) kaže da je osnovni problem sa stečajima što zakon ne precizira u kom roku taj proces mora biti završen.

- Često u tim preduzećima nema stečajne mase i teško ide unovčavanje imovine, ali ima slučajeva i da stečajni upravnici i stečajne sudije svjesno produžavaju tajproces jer im to odgovara i onda kada prodaju neku imovinu prvo namiruju tekuće potrebe i ne ostaje novca za povjerioce. Mislim da se u zakonu nešto mora mijenjati kako bi se cijeli procesi ubrzali - pojašnjava Čeko.

Slučaj Slavice Kapetanović je svojevremeno i CRPC (Komisija za imovinska piitanja u BiH) stavila u Crnu kutiju kao nerješim, a u međuvremenu je, navodno, vlasnik „Rad“-a sa grupom povjerilaca osnovao udruženje koje sada u Derventi gradi centar „Milenijum“ površine 5.000 kvadratnih metara.


(Priča je dio projekta koji je finansiran sredstvima ambasade SAD-a u BiH, a stavovi izneseni u tekstu nisu stavovi Ambasade)
NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

Trenutno nema dostupnih novosti iz odabrane rubrike.

SBF