Brinemo za okoliš
treu

PRIČA DEVET-Teufik Hadžiahmetović: „Ja kao običan građanin svjedočim da se mi gušimo u korupcionim aferama, ali da nema nikoga iza rešetaka“

29.12.2015
Naš sagovornik je u dva navrata imao vlastito iskustvo u prijavljivanju korupcije i evo šta se dogodiloTravničanin Teufik Hadžiahmetović za sebe kaže da je slobodni građanin zaposlen u KJP Centru Skenderija kao mlađi referent za sport, „kao Pantić iz 'Tesne kože' sa tim da se uvijek nađe i neki Šojić“. Jedan je od pokretača inicijative osnivanja udruženja „Uzbunjivači“ kojeg je, kako kaže, blokiralo par bolesnih ljudi, vjerovatno po političkim preporukama određenih kriminogenih centara moći. 

Imali ste vlastito iskustvo sa korupcijom koje je nedavno rezultiralo pravosnažnom presudom. O čemu se radilo?

- U dva navrata sam imao iskustvo u prijavljivanju korupcije. Prvi put je to bilo u firmi u kojoj, zajedno sa svojih 130 kolega, zarađujem hljeb - radi se o KJP Centru Skenderija d.o.o. Sarajevo i u tom slučaju je Tužilaštvo Kantona Sarajevo podiglo i optužnicu protiv odgovornih osoba u to vrijeme, a najveći ceh prijavljivanja su platile Višnja Marilović, koja je ostala bez posla, i Amira Bojčić, koja je degradirana u svakom pogledu i njih dvije sada moralnu satisfakciju traže u maratonskim procesima pred nadležnim sudovima! U drugom slučaju korupcija i kriminal milionskih razmjera desili su se na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, o čemu se oglasilo po sedmi put neko sudsko tijelo - Vijeće Kantonalnog suda u Sarajevu je u oktobru donijelo pravosnažnu presudu kojom se konačno sudski verificiraju i potvrđuju kriminalne radnje na FPN u Sarajevu, koje je uprava fakulteta, na čelu sa dekanom profesorom Mirkom Pejanovićem i dekanom Šaćirom Filandrom, uporno negirala i dalje nastavlja da dezavuira i obmanjuje i studente i širu javnost. Vijeće Kantonalnog suda u Sarajevu u presudi navodi da je u ovom slučaju „omogućeno nezakonito dodjeljivanje akademskog zvanja magistar, suprotno odredbama Zakona i Pravilnika, te je istovremeno utvrđena nezakonito cijena studija u iznosu od 5.500,00 KM“... Podsjećanja radi, ugovori o magistarskom studiju 4+1 su oglašeni ništavim prvostepenom presudom Opštinskog suda u Sarajevu i tako je 626 studenta izgubilo svaku nadu da mogu zakonito steći zvanja magistra. Također, ovom pravosnažnom presudom je utvrđeno da je FPN u organizaciji ovog studija nezakonito naplatio iznos od 5.500 KM,  a mogao je, pod pretpostavkom da je studij zakonito organiziran, a nije, naplatiti 1.000 KM po jednom kandidatu. Sudska presuda dokazuje prevaru i pljačku 626 studenata od strane FPN. Osim što upisanim studentima ne može dodijeliti zvanje magistra, bez obzira na eventualno položene ispite, Fakultet je od studenata nezakonito naplatio oko 3,5 miliona KM. Podsjetio bih Vas da sam svojevremeno uporno tražio pojašnjenja od uprave Fakulteta, bio izložen velikim neugodnostima, uz kontinuirane optužbe da rušim Fakultet i da sam u funkciji određenih lobističkih grupa i političkih centara moći, koje se i danas nastavljaju!  

Šta ste sve poduzeli u vezi sa tim, do ove presude i kako ste se osjećali sve vrijeme trajanja ovog slučaja? 

- Obraćao sam se svim relevantnim institucijama za provedbu i praćenje zakonskih akata, ali kada uđete u cijeli proces imate osjećaj da je oko vas jedan začarani krug i labirint iz kojeg nema izlaza. Svi su pisali preporuke i FPN-u i UNSA-i, te nadležnom ministarstvu kako bi se te nezakonitosti spriječile i proizvela što manja šteta i za studente i za FPN, pa i kako bi se zaštitio pravni poredak i budžetska stabilnost Kantona Sarajevo koja je sada, nakon pravosnažne presude, vrlo neizvjesna ukoliko nadležno tužilaštvo preduzme energičnu akciju protiv počinilaca milionskog kriminala koji jedini trebaju odgovarati i namiriti pričinjenu štetu. Vidjeli smo naime u nedavnom slučaju da se i kroz pljenidbu imovine može anulirati pričinjena materijalna šteta, te bih lično sugerisao Tužilaštvu kantona Sarajevo, ali i novinarima, da od Porezne uprave, shodno Zakonu o slobodi pristupa informacijama, zatraže porezne kartice ljudi koji su bili po bilo kom osnovu angažovani na realizaciji postdiplomskog studija 4+1 na FPN-u i na taj način dođu do osoba koje su odgovorne. Uostalom, Elvir Kazazović, ministar obrazovanja u Vladi KS, nedavno je u jednom intervjuu rekao da „Rektorat i Fakultet političkih nauka podrivaju pravosudni sistem“!

Šta mislite o korupciji kao pojavi u jednom društvu i koliko znate o prisutnosti korupcije u BiH, odnosno šta mislite da li je ona stvarno toliko prisutna koliko se o njoj govori? 

- Evidentno je da korupcija postoji i ona predstavlja rak-ranu tranzicijskog sistema kao što je ovaj u BiH i ostalim zemljama regiona. Međutim, vidimo da je susjedna Hrvatska preduzela radikalne korake u iskorijenjivanju korupcije tako da smo svi sudionici napora koje ulažu i USKOK i razna tužilaštva u procesuiranju korupcije, bez obzira na kom noivou se ona dešavala i bez obzira ko su sudionici tih afera. Imate primjer donedavno najmoćnijeg čovjeka, bivšeg premijera Ivu Senadera koji je postao stanovnik zatvora Remetinec ili slučaj INDEX gdje je država ušla u obračun sa akademskom mafijom. Sada je pitanje da li BiH ima kapaciteta da procesuira velike glavešine i koje su intencije raznih sudskih instanci, tužilaštava, policijskih agencija, itd. Međutim, ja kao običan građanin svjedočim da se mi gušimo u korupcionim aferama, ali da nema nikoga iza rešetaka po tom osnovu. Imate najsvježiji slučaj Zlatana Velagića, koji je  prijavio korupciju i mito nadležnim policijskim agencijama na nivou države jer nije imao povjerenje u niže nivoe, ali sada ga ti isti niži nivoi opstruiraju i ugrožavaju egzistenciju 60 radnika, pa je moguće da uskoro imamo 180 socijalnih slučajeva jer Vlada kantona Tuzla ne želi da izda koncesiju firmi „Tuzla kvarc“. Ovih 180 je procijenjeni broj članova domaćinstava koje onih 60 radnika izdržava. I kada neka firma uspješno posluje i uspješno se ophrvala sa privatizacijom i izborila svoje mjesto pod suncem, dođemo u situaciju da praktično tri osobe (kantonalni tužilac Tomislav Ljubić, premijer TK Bego Gutić i predsjednik banovićke SDA Mirsad Kukić) odlučuju o sudbini 180 ljudi i ostavljaju ih na ulici bez ikakve egzistencije i to radi obične sujete ili su, možda, i oni dio tala, ko zna? Istodobno smo svjedoci kakav cunami je zadesio privredu tuzlanske regije i koliko ljudi je ostalo na ulici jer su o njihovoj sudbini  odlučivali polupismeni i, povrh toga, korumpirani ljudi kojima ništa nije sveto. Za to vrijeme država nije učinila ništa da se ti likovi procesuiraju i namire prouzrokovanu štetu koja se može sažeti u dvije riječi: razorena privreda ili privredni cunami. 

Kako je moguće da ona postoji, pogotovo ako svaki dan čujemo nekoga sa odgovornih pozicija koji se kune u borbu protiv korupcije?

- Jasno je da je korupcije u BiH mnogo i previše i da gotovo svaka državna institucija ili javno preduzeće predstavlja plijen političkim partijama i funkcionerima. Takva praksa dovodi do toga da menadžer postavljen od strane političke strukture često i nije menadžer, već političar čiji je jedini i najvažniji zadatak da za partiju, a usput i za sebe, obezbijedi sredstva zloupotrebljavajući javnu funkciju i javne finansije. Kao posljedica takvog djelovanja dolazi siromaštvo građana, kriminal, gubitak dostojanstva i ugleda svakog pojedinca i države u cjelini.  

Ko bi trebao da se bori protiv korupcije i na koji način?  

- Svi nivoi vlasti, i izvršne i zakonodavne i sudske i policijske. Posebno je potrebno da se tužilaštva pokrenu i da rade svoj posao, što sada nažalost nije slučaj jer na jednoj strani imamo poharane državne firme, dojučerašnje gigante u određenim oblastima, a sa druge strane nemamo nikoga ko je odgovoran za takvo stanje, niti je bilo ko procesuriran za kriminal, zloupotrebu položaja, sklapanje štetnih ugovora i poslova. Imamo i praksu da ljudi sa sumnjivim backgroundom napreduju i bivaju unaprijeđeni za pustoš koju su ostavili iza sebe i to je očita poruka da mentori tih kriminalaca kokošara imaju i političke i sudske mentore koji su veoma utjecajni. Ako sve to sagledamo, dolazimo do porazne činjenice da mali broj kriminalaca i sitnošićardžija odlučuje o sudbini velike većine koji bukvalno jedva preživljavaju ili su na rubu egzistencije. Ukoliko država i političke elite žele, oni mogu veoma lahko pokazati i dokazati da žele pravnu državu, ali tek onda kada budu procesuirani oni za koje postoje relevanti materijalni dokazi da su počinili kriminal, kao što je u konkretnom slučaju situacija glede kriminala na FPN-u, u KJP Centru „Skenderija“, slučaj donedavno uspješne firme Tuzla kvarc, Krivaje i tako dalje.

Da li ste član neke NGO koja se bavi podizanjem svijesti mladih ljudi o štetnosti korupcije ili borbom protiv korupcije i, ako jeste, koje su vaše aktivnosti, sa kojim ciljem i rezultatima? 

- Nisam, ali evo ja sam sasvim sam izborio dvije presude koje imaju pravne osnove i utemeljenosti i koje se zasnivaju na materijalnim dokazima, o čemu postoje očitovanja pravosudnih instanci.

Zašto ljudi koji su doživjeli korupciju ne žele ili se teško odlučuju da govore o tom iskustvu? 

- A zašto da ljudi prijavljuju korupciju kada ih niko ne štiti? Niko ne želi da se zamjeri moćnicima koji određuju sve tokove u ovoj zemlji, niko ne želi da izlaže svoju porodicu i da s istom prolazi kroz deveti krug pakla kroz koji smo mi koji smo prijavili korupciju i dokazali je materijalnim dokazima. Sada sterilni birokratski službenici u pravosudnim instancama opstruiraju istragu i  bukvalno nam razvlače pamet, vjerovatno kopirajući krilaticu haškog stanovnika Ratka Mladića: „Razvucite im pamet.“ Što se mene lično tiče, ja se ne libim da kažem imena kriminalaca i na FPN-u, a to su Čaklovica, Avdispahić, Pejanović, Filandra, Lavić, Mujkić, Begović i njihovi politički mentori i komesari, a u Skenderiji Džindo, Dragolj i ostali. Istovremeno sam u više navrata napominjao Tužilaštvo KS da istragu ne razvlače od nemila do nedraga kako nedužni ne bi plaćali cehove kriminalaca. Međutim, imam osjećaj da se sve politički razvlači i pokušava zataškati, bez obzira na milionske iznose koji su na nelegalan način otuđeni iz džepova građana i pronevjereni.

( Objavljeno u magazinu Start BiH od 8.12.2015., a projekat pod nazivom PROMIJENIT ĆEMO ONO ŠTO NAM SMETA- u okviru kojeg su objavljene ove priče rađen je uz podršku Američke ambasade u BiH. Stavovi izrečeni u ovim intervjuima ne odražavaju nužno i stavove redakcije i uredištva magazina Start Ambasade SAD-a u BiH))NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

kcus
Na KCUS-u iznenađeni Konakovićevim riječima
23.02.2018

Direktorij Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu saopćio je danas da je iznenađen riječima premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića u jučerašnjem intervjuu.

la
Lagumdžija: Opasnost od ponovnog pokušaja razbijanja BiH
23.02.2018

Istakao je da se današnje podjele u Evropi na snage društva zajedničkih vrijednosti i na promotore segregacije prelamaju preko zapadnog Balkana, kao poprišta geostrateške budućnosti širih prostora.

bih
Stanje na cestama 23. 02. 2018.
23.02.2018

Zbog jakog vjetra koji stvara sniježne nanose na snazi je zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi 3.500 kg, na regionalnom putu Mihalji-Blidinje.

SBF