Brinemo za okoliš
natura 2000

Natura 2000 valja i pticama i ljudima

02.10.2015
BiH, 02.10.2015.
Objavljeno u Magazinu START, 18. mart 2014.


U projekat su uključeni svi koji dolaze u kontakt sa prirodom - poljoprivrednici, turistički djelatnici, lovci, ribari..., a cilj je osigurati dugoročan opstanak najznačajnijih životinja i biljaka Evrope i njihovih okruženja u svim državama članicama EU

Da se Evropi i Evropskoj uniji može pridružiti na razne načine pokazuje i projekat Mreža Natura 2000, u koji se BiH uključila preko aktivnosti konzorcija grupe preduzeća i organizacija iz BiH i okruženja (Prospect C&S, Eptisa, Elle i latvijski Fond za prirodu) koje finansira Vlada Švedske, a čijim radom za BiH koordinira državno ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.


Kreće se sa Tišinom


Tako je odnedavno prvo područje koje će biti sastavni dio evropske mreže Natura 2000 područje opština Šamac i Šamac Domaljevac koje je nazvano Tišina, a kasnije će im se pridružiti i Orjen-Bijela gora i Vranica.


- Tišina je izuzetna po biološkoj raznolikosti životinja, biljaka i njihovih staništa koje su vrlo važne i na nivou EU jer močvare, mala jezera, travnjaci, poplavne šume i mješovite priobalne šume i bogati izvori hrane jesu idealna staništa za mnoge migracione i endemske vrste ptica kao što je vodomar. Tišina je raj i za mnoge vrste riba kao što je bolen iz porodice šarana, za barsku kornjaču, ali i za rijetke sisare kao što je to evropski šišmiš iz porodice potkovnjaka, veliki potkovnjak i mnoge druge vrste čije očuvanje je važno s aspekta zaštite prirode u cijeloj Evropi - pojašnjava vođa projekta Aleksander Golob.


Ovi procesi umrežavanja lokacija i standardizacije njihove zaštite rezultat su aktivnosti koje počinju 2001. godine, kada je Evropska unija, sa ciljem zaštite biološke raznolikosti u Evropi, definisala Direktive o pticama i o staništima koje su postale ključne za politiku EU u toj oblasti.

Ovo je, po mnogim ocjenama, najambicioznija inicijativa koja je ikada poduzeta u cilju očuvanja vrijednih staništa i vrsta u svim zemljama članicama EU, jer je mreža Natura 2000 naučno utemeljen proces očuvanja prirode na području Evrope i članica EU koji se provodi putem zakona i predstavlja jezgro očuvanja prirode i bioraznolikosti koju svaka država treba osnovati prije ulaska u EU.


BiH se sprema da postane dio te mreže jer se prihvatila posla da podrži provođenje ovih direktiva na svojoj teritoriji tako što će barem nekoliko područja približiti standardima zaštite okoliša u Evropskoj uniji.

- Prema zahtjevima direktiva EU, najistaknutiji stručnjaci u BiH koji sarađuju sa nama sakupljaju podatke o životinjama, biljkama i njihovim staništima u BiH, a projekat uključuje i izradu informacionog sistema i pripremu pilotnih rješenja kako bi mogli izgraditi kapacitete u BiH za uključenje u mrežu Natura 2000 - kaže Golob.

Izrađena je i pravna analizu usklađenosti postojećih propisa sa pravnim redom EU i u procesu je izrada odgovarajućih podzakonskih akata.


- U projekat su uključeni svi koji dolaze u kontakt sa prirodom, nevladine organizacije, poljoprivrednici, turistički djelatnici, lovci, ribari... Cilj je osigurati dugoročan opstanak najznačajnijih životinja i biljaka Evrope, kao i njihovih okruženja u svim državama članicama. Svrha projekta je da što bolje pripremi sve što je potrebno kako bi BiH mogla, sa ulaskom u EU, imati osnove za uključivanje u mrežu EU Natura 2000 - pojašnjava Golob.


Priča je naizgled malo dosadna, jer podrazumijeva pripreme za puno provođenje Direktiva, a aktivnosti su fokusirane na podršku institucijama BiH i sastoje se od definisanja područja koja će biti dio mreže, izrade planova upravljanja odabranim područjima i izrade propisa koji bi podržali to upravljanje, te uspostave informacionog sistema i komunikacijske podrške mreži Natura 2000 u BiH.

 

Vlast neće moći reći "ne znam"

 

Ali cilj svih ovih aktivnosti je osigurati dugoročan opstanak najznačajnijih životinja i biljaka Evrope, kao i njihovih okruženja u svim državama članicama.

Istovremeno, ovim aktivnostima ispunjavaju se i obaveze proizašle iz UN-ove Konvencije o biološkoj raznolikosti i, kada konzorcij završi posao, institucije vlasti neće moći reći da nisu znale ili nisu mogle izvršiti svoje obaveze u svom segmentu.


- Prijedlog za još dva Natura 2000 područja u BiH obezbijedit će tim domaćih stručnjaka uz koordinaciju međunarodnog tima eksperata. Očekuje se da ta područja doprinesu i razvoju turizma i poljoprivreda. A kako je BiH na različitim nivoima vlasti već prihvatila različite dokumente i odgovornosti za očuvanja prirode, sve aktivnosti bi trebale biti savršeno uklopljene u konačan cilj - pojašnjavaju iz Konzorcija.


Za sada radna grupa pravnih eksperata analizira usklađenosti važećih i predloženih propisa o zaštiti prirode sa Direktivama i trebala bi ukazati na potrebne dopune ili izmjene sa ciljem usklađivanja. U toku je i identifikacija pravnog osnova za donošenje podzakonskih propisa, za čiju izradu je planirana i tehnička podrška ovog projekta, kao i preporuke za daljne aktivnosti.


Iz ovog procesa bi trebao proizaći i pravilnik o utvrđivanju kriterija za odabir područja za ekološku mrežu Natura 2000, te pravilnik o listi staništa i vrsta u BiH koji su od interesa za EU i pravilnik o proceduri za ocjenjivanje uticaja na prirodu.

Među zaštićenim područjima u BiH za sada je Hutovo blato, u blizini delte rijeke Neretve koje je značajno za migracije i staništa velikog broja močvarnih ptica i ono je zaštićeno prema Konvenciji iz Barselone iz 1964. godine, a od 2002. godine je na listi močvara od međunarodnog značaja. Zaštićena je i Bardača na sjeveru BiH, na aluvijalnoj ravni rijeke Save, koja je zaštićena od 2007. godine, a treće međunarodno priznato područje od značaja za ptice je Livanjsko polje, koje je značajnim proglašeno 2008. godine.


U toku je postupak proglašenja još nekih područja, što je jako važno jer četvrti nacionalni izvještaj za BiH za Konvenciju o biološkoj raznolikosti naglašava da je status zaštićenog područja dodijeljen samo jako malom dijelu teritorije - oko 2,5 posto površine, što je samo dno evropske ljestvice.

Projekat bi trebao biti završen u septembru 2014. i direktne koristi bi trebali imati Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao i federalna ministarstva okoliša i turizma, te poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Fond za okoliš u FBiH, kao i ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Fond za okoliš u RS, ali i sva relevantna ministarstva i odjeli u Vladi Distrikta Brčko, a preko njih i svi stanovnici BiH i sve ptice koje barem i svrate na ove prostore.

 NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

kcus
Na KCUS-u iznenađeni Konakovićevim riječima
23.02.2018

Direktorij Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu saopćio je danas da je iznenađen riječima premijera Kantona Sarajevo Elmedina Konakovića u jučerašnjem intervjuu.

la
Lagumdžija: Opasnost od ponovnog pokušaja razbijanja BiH
23.02.2018

Istakao je da se današnje podjele u Evropi na snage društva zajedničkih vrijednosti i na promotore segregacije prelamaju preko zapadnog Balkana, kao poprišta geostrateške budućnosti širih prostora.

bih
Stanje na cestama 23. 02. 2018.
23.02.2018

Zbog jakog vjetra koji stvara sniježne nanose na snazi je zabrana saobraćaja za vozila čija ukupna masa prelazi 3.500 kg, na regionalnom putu Mihalji-Blidinje.

SBF